Polska

ORLEN przejmuje największego drogowego przewoźnika paliw płynnych

PKN ORLEN nabył 100 proc. udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Odbudowa własnych mocy transportowych w strukturach koncernu oraz planowana centralizacja zarządzania logistyką drogową korzystnie przełożą się również na wyniki Grupy Kapitałowej ORLEN. W ten sposób koncern umocni swoją pozycję na rynku przewozów drogowych. 

Przejęcie doświadczonego podmiotu z kompetencjami w obszarze przewozów drogowych poprzedziła analiza branży transportowej  i zachodzących w niej zmian w ostatnich latach. Spółka OTP powstała na bazie aktywów ORLEN Transport, o którego sprzedaży do Grupy Trans Polonia zdecydowano w 2015 roku.

Obecnie wolumen przewozów drogowych w Grupie ORLEN wynosi ok. 12 mln ton rocznie. Docelowy model procesów logistycznych w Grupie ORLEN zakłada dywersyfikację mocy transportowych i osiągnięcie optymalnego poziomu struktury floty własnej w stosunku do floty zewnętrznej. Zgodnie z przyjętą strategią, przewozy ok. 7 mln ton produktów, w tym benzyny, diesla, paliw JET i LPG będą realizowane z wykorzystaniem własnych zasobów. Pozostałe 5 mln ton będzie obsługiwane przez przewoźników zewnętrznych. Będą to głównie przewozy produktów chemicznych i petrochemicznych, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Transport tych produktów ma inną specyfikę niż transport paliw, dlatego w tym segmencie, PKN ORLEN będzie współpracował z podmiotami zewnętrznymi.

Rozbudowa własnych zasobów transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym. Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność operacyjną w zależności od sytuacji podażowo-popytowej na rynku. Uzyskany efekt skali umożliwi zwiększenie synergii w segmencie transportu drogowego pomiędzy spółkami z Grupy ORLEN. Koszty transportu ulegną ograniczeniu poprzez wzrost utylizacji floty, a marża na przewozach drogowych zatrzymana zostanie w grupie.

ORLEN finalizuje przejęcie trzech farm wiatrowych

Własne kompetencje transportowe w Grupie ORLEN umożliwią również elastyczną reakcję na zmiany zachodzące na rynku paliw. W tym rozwój paliw alternatywnych – wodoru, LNG, czy CNG. Zabezpieczenie zasobów i struktur transportowych ułatwi szybkie wejście na rynek przewozu tych produktów.

Budowa własnych kompetencji przewozowych ułatwi też politykę kadrową w tym obszarze. Obecnie branża transportowa napotyka trudności związane z deficytem kierowców autocystern na rynku pracy. Aż 40 proc. kierowców jest w wieku przedemerytalnym.

Dodatkowym potencjałem dla rozwoju transportu drogowego w koncernie są procesy akwizycyjne, szczególnie przejęcie Grupy Lotos oraz nowe wolumeny związane z projektami rozwojowymi PKN ORLEN. Połączona baza logistyczna w przypadku realizacji procesu będzie wymagała dużo większej elastyczności po stronie Grupy ORLEN, którą może zapewnić właśnie własna flota. Docelowo PKN ORLEN planuje konsolidację transportu drogowego w ramach jednego wyspecjalizowanego podmiotu.

Przejęcie OTP przez ORLEN jako element budowania długoterminowej strategii

Przejęcie spółki OTP, jest pierwszym elementem długoterminowej strategii dla logistyki drogowej Grupy Kapitałowej ORLEN.  Kolejnym krokiem będzie centralizacja procesów logistycznych w ramach koncernu. Rozpocznie się ona w czerwcu 2021 r. i w pierwszym etapie obejmie paliwa tradycyjne, a później produkty chemiczne i petrochemiczne. Cały proces powinien zakończyć się do 2023 r.

Posiadanie własnej floty oraz centralizacja procesów logistycznych, oprócz optymalizacji kosztów, znacznie ułatwi realizację strategii GK ORLEN w zakresie digitalizacji procesów. PKN ORLEN zakłada rozwój narzędzi IT oraz systemów związanych z obsługą procesów transportowych. Usprawniona zostanie digitalizacja komunikacji poprzez wprowadzenie komputerów pokładowych, zabezpieczenie ładunków  systemem elektronicznego plombowania oraz systemem wideo monitoringu. System digitalizacji pozwoli także na zwiększenie kontroli nad procesami i ich automatyzację. Przełoży się to na ograniczenie udziału pracowników stacji paliw w procesie dostaw.

OTP (dotychczas w Grupie Trans Polonia) jest jednym z największych w Polsce dostawców usług transportu drogowego. W 2019 r. spółka przewiozła prawie 6 mln m sześć. paliw, paliw lotniczych oraz LPG. Dysponuje nowoczesną flotą ponad 200 zestawów do przewozu towarów niebezpiecznych ADR klasy II i III. Zatrudnia blisko 700 pracowników, w tym ponad 550 kierowców. Przychody spółki w 2019 r. wyniosły 160,6 mln zł, EBITDA 36,1 mln zł, a zysk netto 13,3 mln zł. OTP generuje przychody głównie na podstawie długoterminowej umowy z Grupą ORLEN i innymi koncernami paliwowymi. Spółka OTP od czasu wejścia do Grupy Trans Polonia była intensywnie rozwijana, zdobywając większe doświadczenie i rozszerzając kompetencje w obszarze transportu drogowego.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker