Polska

Oczekiwana długość życia w UE spadła. Polska w czołówce

Pandemia Covid-19 zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie, istotnie przyczyniając się do wzrostu zgonów. Z kolei spowodowało, iż oczekiwana długość życia w UE spadła.

Oczekiwana długość życia w UE spadła

W ciągu ostatnich dziesięcioleci oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wzrastała w całej UE. Oficjalne statystyki Eurostatu podają, że od lat 60. średnia długość życia wzrastała średnio o ponad dwa lata na dekadę. Najnowsze dostępne dane wskazują jednak, że w ostatnich latach w kilku państwach członkowskich UE średnia długość życia uległa stagnacji lub nawet spadała.

Ponadto w następstwie wybuchu pandemii COVID-19 w ubiegłym roku oczekiwana długość życia w chwili urodzenia zmniejszyła się w zdecydowanej większości państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane za 2020 r. Największe spadki odnotowano w Hiszpanii (-1,6 roku w porównaniu z 2019 r.) i Bułgarii (-1,5 roku), a następnie na Litwie, w Polsce i Rumunii (wszystkie -1,4 roku).

Gdyby liczyć kraje spoza UE, to jeszcze gorsza sytuacja była w Liechtensteinie, gdzie spadła ona o 2,4 roku. Warto mieć jednak na uwadze, że Liechtenstein jest bardzo małym państwem, gdzie bardzo łatwo doprowadzić do istotnych zmian wskaźników.

Zobacz także: Polska nie radzi sobie z pandemią. Jesteśmy z Bułgarią najgorszym krajem w UE

Problem dotyczył w nieco większym stopniu mężczyzn

W większości państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane dotyczące 2020 r., problem ten dotyczył w nieco większym stopniu mężczyzn, przy czym największe spadki oczekiwanej długości życia odnotowano w Bułgarii (-1,7 roku), na Łotwie i w Polsce (w obu przypadkach -1,5 roku) oraz w Hiszpanii i Rumunii (w obu przypadkach -1,4 roku).

Najlepsza sytuacja spośród państw UE była w Finlandii i Danii, gdzie wydłużyła się ona w 2020 roku w stosunku do 2019 roku o 0,1 roku. Rekordzistą pod tym względem jest Norwegia, gdzie długość życia wzrosła o 0,3 roku.

Z danych Eurostatu wynika, że największe spadki w oczekiwanej długości życia odnotowano w Europie Południowej i Wschodniej. Z kolei najlepiej pod tym względem poradziły sobie kraje nordyckie  

Life expectancy change 2020

Przyrost naturalny w Polsce w 2020 roku był rekordowo niski

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker