Finanse

Minimalna stawka podatku CIT – Amerykanie chcą wprowadzić ją globalnie

Amerykańska sekretarz skarbu i była szefowa FED, Janett Yellen chce, aby minimalna stawka podatku CIT została wprowadzona globalnie. W jej opinii miałaby ona przeciwdziałać wyścigowi do dna.

Minimalna stawka podatku CIT – Amerykanie chcą wprowadzić ją globalnie

Była szefowa FED, Janet Yellen przedstawiła propozycję minimalnego globalnego podatku CIT, którego stawka miałaby wynieść 21%. Uważa ona, że ustanowienie minimalnej stawki CIT pozwoliłoby na zakończenie rywalizacji, która jest wyścigiem do dna. Chodzi o nagminne obniżanie stawek podatkowych w celu poprawienia przez kraje swojej konkurencyjności i przyciągnięcia korporacji. Jest to w interesie USA, skąd rodzime korporacje uciekają z dochodami do rajów podatkowych.

Donald Trump w 2017 roku znacząco obniżył podatek CIT z 35% do 21%. Obecnie Joe Biden proponuje podniesienie podatku do 28%.

Zobacz także: Unia Europejska traci rocznie 170 mld euro z powodu unikania podatków

Jak wygląda sytuacja w Europie?

A jak wygląda sytuacja w Europie? Kraje europejskie – podobnie jak prawie wszystkie kraje na świecie – wymagają od przedsiębiorstw płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od ich zysków. Wysokość podatków, jakie firma ostatecznie płaci od swoich zysków, zależy zarówno od podstawy opodatkowania, jak i od stawki podatku od osób prawnych.

Tax Foundation przygotowała mapę, która pokazuje porównanie ustawowych stawek podatku dochodowego od osób prawnych w europejskich krajach należących do OECD.

Corporate Income Tax Rates in Europe 2021 corporate taxes in Europe 2021 corproate tax rates in Europe corporate tax Europe

Biorąc pod uwagę podatki centralne i regionalne, najwyższą ustawową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych wśród europejskich krajów OECD ma Portugalia. Wynosi ona 31,5%. Następne w kolejności są Niemcy i Francja, które mają odpowiednio 29,9% i 28,4%. Najniższe stawki podatku dochodowego od osób prawnych mają Węgry (9%), Irlandia (12,5%) i Litwa (15%).

Średnio, europejskie kraje OECD pobierają obecnie podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 21,7%. Jest to wartość niższa od średniej światowej, która w 2020 roku wyniosła 3,9%, mierzona dla 177 jurysdykcji.

Europejskie kraje OECD – podobnie jak większość regionów na świecie – doświadczyły spadku stawek podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W 2000 roku średnia stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosiła 31,6% i konsekwentnie spadała do obecnego poziomu 21,7%.

Podatek CIT w USA to iluzja. Amerykanie bardzo źle go egzekwują

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker