Polska

ORLEN wypłaci 1,5 mld złotych akcjonariuszom

Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie ze Skonsolidowanym Raportem Kwartalnym za 4 kwartał 2020 roku Grupa ORLEN w całym 2020 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 3,4 mld zł, uwzględniając odpisy na aktywach oraz zysk na okazyjnym nabyciu akcji spółki Energa. W tym czasie kontynuowano inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczono łącznie 9 mld zł. W 2020 roku rekordowy wynik EBITDA wypracowały segment detaliczny oraz obszar energetyki.

Jeśli zaproponowana wysokość dywidendy za 2020 rok spotka się z akceptacją ZWZ Spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim akcjonariuszom ok. 1,5 mld zł. Na dzień dywidendy proponowany jest 22 lipca 2021 roku, a na dzień wypłaty dywidendy 5 sierpnia 2021 roku.

Polecane artykuły

Back to top button