Drogi I mosty

ORLEN rozpoczął prace nad ekologicznym asfaltem

ORLEN Asfalt, spółka z Grupy ORLEN, rozpoczął prace nad specjalnym typem asfaltów, które będą charakteryzować się zmniejszonym śladem węglowym.

ORLEN Asfalt w 2020 roku zainicjował program badawczy pn. „Asfalty przyjazne środowisku”. Prowadzone przez spółkę prace związane są ze stworzeniem specjalnego rodzaju produktów, które będą charakteryzować się zmniejszonym śladem węglowym.

Obecnie popyt na asfalty w Polsce determinują przede wszystkim realizacje inwestycji ujętych w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” oraz w mniejszych programach, takich jak „Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych” czy „Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030”. To właśnie te programy wyznaczają kierunki rozwoju krajowej infrastruktury drogowej.

Pierwsze produkty, których stosowanie bezpośrednio przekłada się na efekt ekologiczny, ORLEN Asfalt wprowadził już w 2014 roku. Na polskim rynku pojawiły się wówczas asfalty wysokomodyfikowane polimerami ORBITON HiMA. Badania tej technologii potwierdziły pozytywny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zastosowanie asfaltów typu HiMA znacząco zwiększa trwałość budowanej drogi, a to pozwala zmniejszyć liczbę niezbędnych remontów tych nawierzchni asfaltowych. W konsekwencji rzadziej występują utrudnienia w ruchu, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Efektem tego jest niższa emisja gazów emitowanych do atmosfery przez silniki spalinowe.

Prace ORLEN Asfalt nad ekologicznymi materiałami do budowy dróg wpisują się w strategię Grupy ORLEN. Jest to odpowiedź na Europejski Zielony Ład. To nowa ścieżka rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, której głównym celem jest neutralność klimatyczna UE do 2050 roku. Oznacza to, że do tego czasu z unijnej gospodarki mają zostać wyeliminowanie emisyjne technologie.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker