Europa

Polska kolejny miesiąc z najwyższą inflacją w UE

Inflacja w strefie euro w marcu 2021 roku wyniosła 1,3% i wzrosła w stosunku do lutego o 0,4 p. proc. z poziomu 0,9%. Z kolei rok wcześniej – w marcu 2020 roku – inflacja wyniosła 0,7%.

W przypadku Unii Europejskiej inflacja wyniosła 1,7% i była o 0,4 p. proc. wyższa niż w lutym. Rok wcześniej inflacja w UE była równa 1,2%.

Najniższa roczna inflacja była w Grecji, gdzie była ona ujemna i wyniosła -2%. Grecja to jedyny kraj w UE, gdzie odnotowano deflacje. Na kolejnych miejscach pod względem najniższej inflacji były Portugalia, Irlandia, Malta i Słowenia (wszystkie 0,1%).

Z kolei najwyższą inflację odnotowano w Polsce (4,4%), na Węgrzech (3,9%) oraz Rumunii i Luksemburgu (2,5%). W porównaniu do lutego inflacja zmalała w trzech państwach członkowskich, w trzech pozostała stabilna, a wzrosła w dwudziestu jeden.

W marcu największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+0,57 punktu proc.), a następnie energia (+0,43 p. proc.), żywność, alkohol i tytoń (+0,24 p. proc.) oraz nieenergetyczne towary przemysłowe (+0,09 p proc.).  

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker