Europa

Dług publiczny w Polsce poniżej 60% PKB. Grecja przekroczyła 200% PKB

Główny Urząd Statystyczny podał pierwsze odczyty dotyczące wielkości deficytu budżetowego. Do tego poinformował on o tym, jak wielki był dług publiczny w Polsce w 2020 roku.

Dług publiczny w Polsce poniżej 60%

Z danych GUS wynika, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku wyniósł 161 544 mln zł, co jest równoznaczne z poziomem 7% PKB. Z kolei dług publiczny osiągnął poziom 1 335 569 mln zł, co stanowi 57,5% PKB.

Szczególnie istotna jest informacja na temat długu publicznego. W polskiej Konstytucji jest zapis, który nakazuje, by relacja długu publicznego do PKB nie przekraczała 60%. Jak widać, udało się to osiągnąć.

Ponadto unijny pakt stabilności i wzrostu jasno podaje, że dług publiczny w krajach członkowskich nie powinien być wyższy niż 60% PKB, a deficyt budżetowy w okresie prosperity większy niż 3% PKB. Niemniej jednak przestrzeganie założeń paktu jest iluzoryczne i są państwa, które nawet w okresie prosperity potrafiły mieć większy deficyt niż 3% PKB. Z tego powodu wiele państw nic sobie nie robi z tych założeń. Warto jednak dodać, że Komisja Europejska jednoznacznie podała, że w okresie koronakryzysu i tzw. Wielkiej Blokady państwa nie powinny się skupiać na przyjętych regułach budżetowych. W zamian powinny za wszelką cenę ratować gospodarkę i miejsca pracy.

Dług Grecji przekracza 200% PKB

Na tle całej UE Polska znalazła się praktycznie pośrodku, jeśli chodzi o wysokość deficytu budżetowego. W strefie euro wyniósł on 7,2% PKB, natomiast w Unii Europejskiej 6,9% PKB. Rok wcześniej deficyt budżetowy w strefie euro wynosił 0,6% PKB, a w UE 0,5% PKB.

W związku z tak wyraźnym podwyższeniem się deficytu budżetowego wzrósł również dług publiczny. W strefie euro dług publiczny wzrósł z 83,9% w 2019 roku do 98% w 2020 roku. Z kolei w całej UE odnotowano wzrost z 77,5% do 90,7% PKB.  

Zobacz także: Konstytucyjny limit długu, czyli próg, o który wybijemy sobie zęby

W 2020 r. wszystkie państwa UE zanotowały deficyt budżetowy. Najwyższe deficyty odnotowano w Hiszpanii (-11,0%), na Malcie (-10,1%), w Grecji (-9,7%), we Włoszech (-9,5%), w Belgii (-9,4%), we Francji i w Rumunii (oba po -9,2%), w Austrii (-8,9%), w Słowenii (-8,4%), na Węgrzech (-8,1%), w Chorwacji i na Litwie (oba po -7,4%) oraz w Polsce (-7,0%). Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Danii (-1,1%), miały deficyt wyższy niż 3% PKB. Widać także, w które kraje kryzys uderzył najmocniej. Największy deficyt zanotowały kraje Południa, których gospodarki są silnie uzależnione od turystyki, która w 2020 roku praktycznie przestała istnieć.

deficyt ue 2020

Deficyt budżetowy w krajach UE w 2020 roku, Eurostat

Na koniec 2020 r. najniższy stosunek długu publicznego do PKB odnotowano w Estonii (18,2%), Luksemburgu (24,9%), Bułgarii (25,0%), Czechach (38,1%) i Szwecji (39,9%). W czternastu państwach członkowskich wskaźnik długu publicznego przekraczał 60% PKB, przy czym najwyższy odnotowano w Grecji (205,6 %), we Włoszech (155,8 %), w Portugalii (133,6 %), w Hiszpanii (120,0 %), na Cyprze (118,2 %), we Francji (115,7 %) i w Belgii (114,1 %).

dlug ue 2020

Dług publiczny w krajach UE w 2020 roku, Eurostat

W 2020 r. wydatki publiczne w strefie euro stanowiły 54,1% PKB, a dochody publiczne 46,8%. Dla UE wartości te wynosiły odpowiednio 53,4% i 46,5%. W obu przypadkach wskaźnik wydatków publicznych wzrósł znacząco, podczas gdy wskaźnik dochodów publicznych wzrósł tylko nieznacznie.

Filip Lamański

Dług publiczny w Polsce w 2020 roku mocno zbliżył się do konstytucyjnego limitu

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker