EnergetykaEuropa

Produkcja energii z OZE w UE. Najwięcej w lutym, a najmniej we wrześniu

Całkowita produkcja energii z OZE w UE zmieniała się na przestrzeni 2020 roku, osiągając najwyższy poziom w lutym i najniższy we wrześniu – wynika z danych Eurostatu.

Produkcja energii z OZE w UE odbywa się głównie z wiatru

Wiatr, energia wodna i słoneczna są głównymi niepalnymi odnawialnymi źródłami energii wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej. Energia elektryczna wytwarzana z energii geotermalnej i innych źródeł odnawialnych ma z kolei jedynie niewielki udział w produkcji czystej energii. Udział niepalnych źródeł odnawialnych w całkowitej miesięcznej produkcji energii elektrycznej (odnawialnej i nieodnawialnej) w UE wahał się w ciągu roku między 30% a 40%.

Produkcja energii z OZE w UE

Wiatr, energia słoneczna i wodna (w mniejszym stopniu) charakteryzują się sezonowością, w porównaniu z produkcją energii elektrycznej z wykorzystaniem energii geotermalnej i innych źródeł odnawialnych, które pozostają stabilne przez cały rok. Produkcja energii elektrycznej z wiatru była najwyższa w zimie 2020 r. (szczyt w lutym z nieco ponad 50 000 GWh), podczas gdy produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej osiągnęła szczyt w lipcu 2020 r. (prawie 19 000 GWh).

Zobacz także: Biogaz może zapewnić aż 30% zapotrzebowania na moc

W 2020 r. szczytowym miesiącem produkcji energii elektrycznej z niepalnych źródeł odnawialnych był luty (85 160 GWh), przy dobrych wynikach produkcji z wiatru. Najgorszym miesiącem był natomiast wrzesień (60 970 GWh), w związku ze spadkiem poziomu produkcji w źródłach wodnych i słonecznych.

Energia z tzw. OZE ma coraz większe znaczenie w miksie energetycznym krajów Europy. Polska, jest pod tym względem w tyle, jednak udział OZE w całkowitej produkcji z roku na rok rośnie. W 2019 roku udział odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto wyniósł 12,2%. W przypadku energii elektrycznej udział OZE wyniósł 14,3%.

Zobacz także: UE spełniła cel klimatyczny w transporcie 10 proc. OZE w transporcie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker