Ameryki

Polityka podatkowa Karaibów, zdaniem OECD, jest coraz lepsza

OECD podaje, że średni stosunek podatków do PKB w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC) wzrósł do 22,9% w 2019 r., co stanowi wzrost o 0,3 punktu procentowego. Jak można przeczytać, spowodowane jest to w dużej mierze tym, iż polityka podatkowa Karaibów, zdaniem OECD, zmieniła się na lepsze. 

Stosunek wpływów podatkowych do PKB w regionie LAC jest bardzo zróżnicowany

Stosunek wpływów podatkowych do PKB w regionie LAC wahał się w 2019 r. od 13,1% w Gwatemali do 42% na Kubie. Spośród 26 krajów objętych badaniem, które po raz pierwszy obejmuje Antiguę i Barbudę i nie obejmuje Wenezueli ze względu na problemy z dostępnością danych, 14 zarejestrowało wzrost wskaźnika przychodów podatkowych do PKB w 2019 r., a 12 zaliczyło spadek. We wszystkich krajach, w których stosunek podatków do PKB spadł w latach 2018-2019, spadek nie przekroczył 1% PKB.

Poza Kubą reszta krajów (25) odnotowała wskaźniki dochodów podatkowych do PKB poniżej średniej OECD wynoszącej 33,8%. Różnica między średnimi dla LAC i OECD zmniejszyła się jednak z 15,4 p. proc. w 1990 r. do 10,9 p. proc. w 2019 r. – podaje OECD.

polityka podatkowa Karaibów, zdaniem OECD, zmieniła się na lepsze

Największe wzrosty wskaźników relacji podatków do PKB między 2018 r. a 2019 r. wystąpiły w Nikaragui (wzrost o 2,7 p. proc.), Belize (2,2 p. proc.) i na Bahamach (2,1 p.proc.). Patrząc na poszczególne podregiony, średni stosunek wpływów podatkowych do PKB na Karaibach wzrósł o 0,8 p.proc. między 2018 a 2019 r. do 24,9%. Z kolei Ameryce Południowej spadł o 0,1 p. proc. (do 22,9%), a w Ameryce Środkowej i Meksyku wzrósł o 0,2 p.p. (do 21,3%).

W sprawozdaniu OECD pt. Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2021 wyszczególniono, że reformy podatkowe w krajach takich jak Nikaragua i Bahamy były ważnym czynnikiem napędzającym pozytywne tendencje.

Pandemia obniżyła dochody podatkowe

Pomimo że pandemia przyczyniła się do spadku dochodów ludności, a w konsekwencji obniżenia podstawy opodatkowania w 2020 roku, to polityka fiskalna stała się jednym z głównych narzędzi używanych przez wymieniony region w walce z pandemią. Z tego powodu zaczęto myśleć nad tym jak polityka fiskalna może przyczynić się do ekologicznego i sprzyjającego społeczeństwu rozwojowi gospodarczemu.

Zobacz także: Podatek CIT w USA to iluzja. Amerykanie w jego egzekwowaniu są najgorsi w OECD

Zgodnie ze specjalnym elementem raportu analizującym reakcje polityki fiskalnej na pandemię COVID-19, dochody podatkowe gwałtownie spadły w pierwszej połowie 2020 r. w obliczu załamania popytu krajowego, ale wykazały oznaki ożywienia w drugiej połowie roku. Kraje rozszerzyły przepisy dotyczące ochrony socjalnej, zapewniły bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, odroczyły płatności podatkowe i ustanowiły programy mające na celu zmniejszenie zobowiązań podatkowych. Tymczasem najnowsze szacunki wskazują, że całkowite dochody podatkowe w 18 krajach w całym regionie zmniejszyły się w 2020 r. średnio o 11,2% w porównaniu z 2019 r. W tym samym okresie wzrósł zewnętrzny dług publiczny, który w nadchodzącym okresie będzie wymagał skoordynowanego zarządzania.

Dochody ze sprzedaży surowców uległy wahaniom

Drugi element specjalny raportu analizuje wyniki dochodów ze sprzedaży surowców w latach 2019 i 2020. Wynika z niego, że dochody z tytułu sprzedaży węglowodorów u głównych producentów regionalnych wzrosły ze średnio 2,5% PKB w 2018 r. do 2,7% w 2019 r., do czego przyczyniły się jednorazowe wpływy nadzwyczajne. Z kolei dochody z górnictwa skurczyły się bardzo nieznacznie do 0,37% PKB. Ze wstępnych danych wynika, że dochody budżetowe z nieodnawialnych zasobów naturalnych gwałtownie spadły w 2020 r., głównie z powodu gwałtownego spadku cen ropy naftowej oraz wpływu środków w zakresie ulg podatkowych COVID-19 na płatności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w sektorze górniczym.

W sprawozdaniu wyjaśniono, w jaki sposób polityka fiskalna – a w szczególności polityka podatkowa – odegra zasadniczą rolę w zapewnieniu, że region Ameryki Łacińskiej i Karaibów lepiej odbuduje się po epidemii COVID-19, zajmując się jednocześnie wrażliwością społeczną i słabościami w zakresie zdolności produkcyjnych, które istniały przed pandemią.

Zobacz także: Ameryka Łacińska – Chiny: coraz większy pragmatyzm

Polityka podatkowa Karaibów i Ameryki Łacińskiej odegra ważną w odbudowie gospodarczej

– Gdy ożywienie gospodarcze będzie już w pełni, kraje regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów muszą promować politykę podatkową i wydatkową, która będzie stanowić podstawę trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu – możemy przeczytać w rekomendacjach OECD.

W większości krajów – jak twierdzą analitycy OECD – istnieje możliwość zwiększenia dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatków związanych z ochroną środowiska, a także ze składek na ubezpieczenie społeczne (SSC). PIT i SSC wygenerowały odpowiednio 9,2% i 17,1% całkowitych dochodów podatkowych w 2019 r., w porównaniu z 23,5% i 25,7% w OECD (dane za 2018 r.). Tymczasem dochody podatkowe związane ze środowiskiem wyniosły średnio 1,2% PKB w 2019 r. w 25 krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dla których dostępne są dane i jest to wynik poniżej średniej OECD wynoszącej 2,1%.

OECD przestrzega przed cięciami wydatków i zachęca do inwestycji

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker