Polska

Aktywność zawodowa kobiet w grupie 50+ jest zatrważająco niska

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 lat na przestrzeni roku zmalała. Tym samym aktywność zawodowa kobiet w grupie 50+ wyniosła 32,6%.

Aktywność zawodowa kobiet w grupie 50+ jest zatrważająco niska

Co trzeci Polak w wieku powyżej 50 lat podejmuje pracę zarobkową. Z kolei aktywnych zawodowo (pracujący + bezrobotni) w 2019 roku było 33,4%. W stosunku do 2018 roku był to rezultat o 0,4 p. proc. niższy. W ciągu analizowanego roku liczba aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia zmniejszyła się o 46 tys. osób

Aktywność zawodowa wśród osób w wieku 50+ była w 2019 roku o 22,9 p. proc. niższa niż aktywność zawodowa dla ogółu ludności. Trudno się jednak temu dziwić. Dużo osób w tej grupie wiekowej to emeryci, którzy do osób aktywnych zawodowo się nie zaliczają.

Istnieje jednak duża różnica w aktywności zawodowej między kobietami a mężczyznami. Zaledwie 26,2% kobiet w wieku powyżej 50 lat było aktywnych zawodowo. Z kolei w przypadku mężczyzn było to znacznie więcej – 42,5%.

Zobacz także: „Polityka emerytalna PiS jest najgorszą w III RP” [FELIETON]

Wszystkie powyższe dane nie są przypadkowe. Różnica w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn wynika m.in. z różnego wieku emerytalnego. Ponadto proces przyspieszyło cofnięcie reformy systemu emerytalnego przez rząd PiS w 2017 roku. W efekcie współczynnik aktywności w najbliższych latach w tej grupie wiekowej będzie jeszcze niższy. Coraz liczniejsze roczniki wejdą w wiek emerytalny, więc ich liczebność w populacji 50+ będzie większa.

Demografia, wiek emerytalny i problemy

GUS przedstawił, jak przy podziale na gminy rozkłada się udział osób w wieku 50+. Jak widać na przedstawionej mapie, największy problem ze starzejącą się populacją mają regiony Polski wschodniej, środkowej i południowej. To tam udział osób w wieku powyżej 50. roku życia  jest największy. Z kolei najmłodsze społeczeństwa są najczęściej wokół dużych ośrodków miejskich. Na tym tle wyróżniają się obrzeża Trójmiasta, Poznania oraz Krakowa. Warto jednocześnie dodać, że województwa pomorskie, wielkopolskie i małopolskie mają relatywnie młodą populację. W związku z tym można się pokusić, że przyciągają one młodych ludzi bardziej niż inne regiony naszego kraju.

mapa 50

Wszystko to jest poważnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Wydłużająca się długość życia oraz spadek dzietności sprawią, że obciążenie osób pracujących będzie coraz większe. Z danych Eurostatu wynika, że w 2100 roku Polska będzie miała najgorszy współczynnik obciążenia demograficznego w Europie. Na 100 osób w wieku 15-64 lata będą przypadać 63 osoby w wieku 65+. Można to też odwrócić, jedna osoba w wieku 65+ będzie utrzymywana przez 1,6 osób w wieku 15-64 lata. Warto dodać, że w 2018 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 25,3 osoby w wieku 65+. Jak widać, zmiana będzie bardzo duża.

Niemniej jednak niska aktywność zawodowa osób w wieku 50+ będzie dużym problemem dla polskiej gospodarki znacznie szybciej. Wskazuje na to również, GUS, który rekomenduje zatrzymanie osób w wieku 50+ na rynku pracy. To jednak nie jest takie proste, gdyż Polacy w większości odchodzą na emeryturę tak szybko jak to możliwe. W związku z tym problem masowego exodusu seniorów został już rozwiązany kilka lat temu. Obecny rząd uznał jednak rozwiązanie za nieodpowiednie. Z tego powodu stworzył problem, którego w przeciwieństwie do poprzedniego systemu, nie potrafi bohatersko rozwiązać.

62 proc. Polaków deklaruje, iż przejdzie na emeryturę tak szybko, jak będzie to możliwe

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker