Europa

Poziom emisji CO2 w Europie spadł na skutek wybuchu pandemii

Według najnowszych danych Eurostatu poziom emisji CO2 w Europie w pandemicznym roku 2020 spadł o 10% r/r. Tak duży spadek to nie tylko zasługa konsekwentnej polityki klimatycznej, ale także obostrzeń, które uderzyły we wszystkie gospodarki Europy.

Poziom emisji CO2 w Europie spadł na skutek wybuchu pandemii

Okazuje się, że pandemia niesie za sobą również pozytywne skutki. Należą do nich m.in. mniejsze emisje CO2. Wskutek restrykcji, zamknięte zostało wiele fabryk i zakładów pracy. Wiele osób zaczęło pracować zdalnie, co przyczyniło się z kolei do zmniejszenia emisji z transportu. Stanął też ruch lotniczy. W najlepszym miesiącu zeszłego roku (sierpień), komercyjny ruch lotniczy nie wyniósł nawet połowy zeszłorocznego wyniku.

Zobacz także: Komercyjny transport lotniczy w UE zanotował w lutym ponad 70% spadek

Eurostat szacuje, że w 2020 emisje dwutlenku węgla (CO2) w UE, wynikające ze spalania paliw kopalnych (głównie ropy i produktów naftowych, węgla, torfu i gazu ziemnego) spadły o 10%  w porównaniu z rokiem poprzednim. Emisje CO2 ze zużycia energii są głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i stanowią około 75% wszystkich emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka w UE. Wpływają na nie takie czynniki, jak warunki klimatyczne (np. mroźna/długa zima lub gorące lato), wzrost gospodarczy, wielkość populacji, transport i działalność przemysłowa.

Według szacunków Eurostatu emisje spadły w 2020 r. We wszystkich państwach członkowskich UE, przy czym największy spadek odnotowano w Grecji (-18,7%), a następnie w Estonii (-18,1%), Luksemburgu (-17,9%), Hiszpanii (-16,2%) i Dania (-14,8%). Najniższe spadki odnotowano na Malcie (-1,0%), na Węgrzech (-1,7%), w Irlandii i na Litwie (po -2,6%).

W 2020 roku we wszystkich krajach zaobserwowano wyraźny spadek zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, brunatny, ropa łupkowa i piaski roponośne, ropa i produkty ropopochodne oraz gaz ziemny). Największe spadki odnotowano dla wszystkich rodzajów węgli. Zużycie ropy naftowej i produktów naftowych również spadło w prawie wszystkich państwach członkowskich, podczas gdy zużycie gazu ziemnego zmniejszyło się tylko w piętnastu państwach członkowskich, a wzrosło lub pozostało na tym samym poziomie w dwunastu pozostałych. Natomiast udział odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza wiatru, wody i energii słonecznej) w wytwarzaniu energii elektrycznej znacznie wzrósł (> 80 TWh więcej produkcji energii elektrycznej).

Brytyjskie firmy płacą za emisje 10% więcej niż ich unijni rywale

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker