Polska

Ile wynosi zatrudnienie w usługach w Polsce?

Ile wynosi zatrudnienie w usługach w Polsce?  Jaki to procent pracujących? Jak wypadamy na tle innych państw EU?

Ekonomiści dzielą rynek pracy na 3 podstawowe sektory

Ekonomiści dzielą rynek pracy na 3 podstawowe sektory. Pierwszym jest rolnictwo. Jest to sektor, który dominuje szczególnie w gospodarkach biednych i opartych na produkcji żywności. Duże zatrudnienie w rolnictwie świadczy o słabej wydajności, małym użyciu nawozów i niskiej mechanizacji. Rolnictwo obejmuje też takie branże jak leśnictwo, rybołówstwo czy łowiectwo. Wraz z rozwojem technologii, coraz więcej osób znajduje miejsce w drugim sektorze, czyli przemyśle. Przemysł jest sektorem, który zajmuje się produkcją dóbr materialnych. Zaliczamy do niego pozyskiwanie różnych surowców i przetwarzanie ich. Wielu ekonomistów do przemysłu zalicza również budownictwo.

Zobacz także: Odsetek osób pracujących w rolnictwie jest w Polsce wysoki

Ile wynosi zatrudnienie w usługach w Polsce?

Trzecim sektorem są usługi. Jest to dominujący dział w nowoczesnych gospodarkach. Usługi najczęściej dzielone są na materialne (handel, naprawy, przewozy, turystyka, telekomunikacja, bankowość) i niematerialne (edukacja, ochrona zdrowia, administracja, wojsko, policja, straż pożarna). Jak kształtowało się zatrudnienie w Polsce w przeszłości? Jeszcze w 1990 co trzeci Polak był zatrudniony w rolnictwie. W roku 2015 było to już mniej niż 12%. Najsilniej wzrósł udział usług – z 35,6% w 1990 do 57,9% w 2015 roku. Zmiany przedstawia poniższy wykres z epodręcznika.

Według najnowszych danych GUS, w IV kwartale 2020 roku pracowało w Polsce 16,5 mln osób. W rolnictwie pracę znalazło 1,6 mln osób. W przemyśle było to 5,2 mln, a w usługach 9,7 mln. Oznacza to, że ok. 58% pracujących Polaków w 2020 roku było zatrudnionych w usługach.

Jest to wynik relatywnie słaby na tle UE. Według danych Eurostatu, w 2017 roku jedynie Rumunia i Bułgaria miały niższe zatrudnienie w usługach. W Europie średnio 3 na 4 pracowników zatrudnionych jest w sektorze usług. Ten wynik Polski to przede wszystkim wina relatywnie dużego zatrudnienia w rolnictwie, ale także silnego sektora przemysłowego. Polska należy do europejskich liderów w produkcji AGD, RTV czy mebli. To między innymi dzięki temu Polska przeszła przez rok 2020 relatywnie łagodnie.

Dlaczego Polska radzi sobie w kryzysie tak dobrze?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker