Polska

Polski PKB w I kw. pod kreską. To już czwarty kwartał z rzędu

Z najnowszych danych GUS wynika, że PKB Polski w I kwartale 2021 roku zmniejszył się realnie o 1,2% w ujęciu rok do roku. Jest to wynik niewyrównany sezonowo. W analogicznym okresie ubiegłego roku PKB urosło o 2%.

Po wyrównaniu sezonowym PKB w I kwartale tego roku odnotowało spadek o 1,7% w stosunku do ubiegłego roku. Z kolei w stosunku do ubiegłego kwartału jest to wzrost o 0,9%. I warto dodać, że więcej nam mówi wskaźnik kwartał do kwartału, który jest rosnący.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – podaje GUS.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo jest to czwarty kwartał z rzędu rok do roku, w którym Polska gospodarka zalicza spadek PKB.

dynamika realna produktu

Polecane artykuły

Back to top button