Polska

Wydatki na zdrowie w Polsce są prawie najmniejsze w całej UE

Wydatki na zdrowie w Polsce należą do najmniejszych w Europie. Zarówno jeżeli chodzi o wydatki względne, jak i bezwzględne.

Jak wynika z najnowszego raportu PIE, Polacy wydają na swoje zdrowie bardzo mało.

– Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi Światowej Organizacji Zdrowia, w 2018 r. Polska przeznaczała na ochronę zdrowia 830 EUR per capita. Są to wydatki około sześciokrotnie niższe niż wśród liderów unijnego rankingu: Luksemburga (5227 EUR), Danii (5269 EUR) i Szwecji (5069 EUR). Mniej niż Polska na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydawały tylko dwa najmniej zamożne kraje UE: Bułgaria (585 EUR) i Rumunia (582 EUR) – komentują eksperci PIE

Warto jednak zaznaczyć, że porównywanie bezwzględnych kwot nie do końca jest dobrym sposobem oceny tych wydatków. Bogaty Szwajcar siłą rzeczy wyda więcej niż biedny Bułgar. Dlatego należy porównywać względny udział wydatków w PKB danego państwa. Niestety i tutaj wypadamy na tle Europy dość blado. W relacji do PKB polskie wydatki na ochronę zdrowia wynosiły w 2018 r. 6,3 proc. Niższymi wartościami tego wskaźnika cechowały się jedynie Łotwa, Rumunia i Luksemburg – zaznaczają ekonomiści.

Wydatki na zdrowie w Polsce i UE

Warto jednak zaznaczyć, że takie porównania też mogą zakłamywać rzeczywistość. 

Już pod koniec lat 70. XX wieku zauważono, że bardzo często bogatsze kraje wydają większy procent swojego PKB na zdrowie niż kraje biedniejsze (przynajmniej do pewnego poziomu dochodów). Być może zatem pozycja Polski w przedstawionych wyżej zestawieniach wynika po prostu z naszej zamożności. Jak zatem wygląda Polska w zestawieniu z krajami o zbliżonym PKB? – argumentują analitycy.

Zobacz także: Opieka długoterminowa: Rekordowo niska liczba pielęgniarek w Polsce

Ekonomiści na podstawie tego stwierdzają, że nasze wydatki na zdrowie w Polsce uwzględniając naszą zamożność, powinny wynosić 6,8% PKB.

– Kolejnym problemem jest brak tendencji wzrostowej w poziomie nakładów. Oczywiście, nominalnie wydatki co roku są wyższe, jednak pod względem ich udziału w PKB od 2008 r. obserwujemy stagnację. Innymi słowy, nasze wydatki na zdrowie rosły w tym samym tempie co nasz dochód, podczas gdy patrząc np. na wykres 3 (powyżej) powinniśmy spodziewać się, że będą rosnąć szybciej. Najwyraźniej nadwyżki produkcyjne decydowaliśmy się przeznaczać na inne cele – stwierdzają eksperci PIE.

Wnioski są zatem jednoznaczne – polskie wydatki na ochronę zdrowia są zbyt małe. Mimo że powinny one rosnąć (w stosunku do PKB), to w ciągu ostatniej dekady uległy one nawet zmniejszeniu.

Dlaczego Polska jest dobrym krajem do życia?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker