Komentarze I Analizy

Agencja Badań Medycznych chce przyczynić się do rozwoju medycyny

Agencja Badań Medycznych to projekt mający wspierać niekomercyjne badania kliniczne, które przyczynią się do rozwoju medycyny.

Agencja Badań Medycznych: czym jest i w jakim celu powstała?

Agencja Badań Medycznych to jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne w naszym kraju. Jak dowiedzieliśmy się od osób odpowiedzialnych za zarządzanie ABM, jest to nowość na polskim rynku, gdyż do tej pory badania kliniczne prowadzone były głównie przez koncerny farmaceutyczne, które oczekiwały konkretnego zwrotu z poczynionych w nie inwestycji.

Agencja Badań Medycznych powstała, aby lepiej wykorzystywać w Polsce potencjał rozwoju badań medycznych i nauk o zdrowiu, zwłaszcza w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Projekty finansowane przez Agencję Badań Medycznych, są szansą dla polskich pacjentów na dostęp do najnowszych technologii, jak również okazją dla polskich naukowców na udział w światowych badaniach. Głównym zadaniem Agencji Badań Medycznych jest wspieracie innowacyjnych technologii medycznych i rozwój biotechnologii w Polsce – komentuje dr Jakub Berezowski, Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych.

Z informacji, które otrzymaliśmy, wiemy, że w 2020 roku Agencja Badań Medycznych zakontraktowała blisko miliard złotych na realizację badań klinicznych. W efekcie zarejestrowano blisko trzykrotnie większą liczbę niekomercyjnych badań klinicznych niż w poprzednich latach. Ponadto, dzięki tym środkom kilkadziesiąt tysięcy pacjentów zyska dostęp do nowych, badanych terapii. 

Przeciętny Kowalski otrzyma dostęp do najnowocześniejszych terapii

Zapytaliśmy także, z czym wiąże się działanie ABM dla przeciętnego Polaka? Z otrzymanych informacji wynika, że najważniejszą korzyścią jest możliwość dostępu do najnowocześniejszych terapii. Uczestnicy poddawani są dokładnym badaniom, muszą odbyć szereg wizyt kontrolnych i pozostają pod stałą opieką lekarza.

W czasach, gdy narzekamy na służbę zdrowia i dostęp do specjalistów, tego typu procedury są dla pacjenta wartością dodaną – komentuje dr Jakub Berezowski.

Badania kliniczne gwarantują dostęp do najnowszych technologii, które nie weszły jeszcze do obiegu, a także pozwalają na objęcie pacjentów ponadstandardową opieką. Ponadto pacjenci uzyskają szansę skorzystania z rzetelnej, certyfikowanej informacji – dodaje.

Zobacz także: Koncerny farmaceutyczne stawiają warunki, a UE traci co tydzień 18 mld euro

Warto także dodać, że powstanie Agencji może przynieść gospodarce wymierne korzyści. Z raportów dużych firm analitycznych wynika, że badania biomedyczne zwracają się czterokrotnie i to w kilku postaciach. Z jednej strony powstają nowe technologie, które de facto są motorem napędowym dla innowacyjnej gospodarki. Po drugie, zarobki w sektorze badań klinicznych są na bardzo dobrym poziomie. Z tego wynika, że powstanie tego typu organizacji może istotnie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego.

Czy możemy się spodziewać, że spod rąk ABM wyjdzie przyszły lek na raka lub Alzheimer?

Zgodnie z ustawą, nadrzędną rolą Agencji Badań Medycznych jest finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, a więc takich badań, które mają za zadanie udowodnić nowe wskazania istniejących leków lub też zaopiekować tę grupę pacjentów, która bardzo często nie znajduje się w centrum zainteresowania firm farmaceutycznych. W związku z tym pytanie, czy dzięki ABM powstanie polski lek na raka czy Alzheimera jest pytaniem otwartym – twierdzi Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych.

Dodaje także, że w tej chwili rozpoczynane są prace, które będą miały za zadanie finansowanie polskiego sektora biotechnologii. Na ogół są to procesy trwające od 5 do 8, a nawet 10 lat, a więc procesy długofalowe i wymagające wielomiliardowych nakładów. 

Osobiście mam nadzieję, że tego typu leki w Polsce powstaną i mamy w kraju taki potencjał. Dzięki współpracy agend rządowych, jak ABM, NCBiR, czy PFR mamy szansę, aby polskie innowacyjne przedsiębiorstwa we współpracy z grupami badawczymi stworzyły tego typu leki. Czy zadzieje się to szybko? Na pewno nie. Natomiast jestem przekonany, że jest to możliwe – komentuje dr Jakub Berezowski.

Są już pierwsze efekty działalności Agencji Badań Medycznych

Namacalnym skutkiem działań Agencji są uruchomione projekty, które włączyły już pacjentów i dzięki którym kilkadziesiąt tysięcy osób zyska dostęp do nowoczesnych terapii, takich jak finansowane przez ABM CAR-T cells, które w Polsce były dotąd nieobecne, leczenie glejaków, czy chorób rzadkich.

Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie również istotnie wspierać polską biotechnologię i polskie innowacyjne leki po to, żeby faktycznie w przeciągu dekady mówić o rozwoju innowacyjnych leków w naszym kraju – konkluduje Jakub Berezowski.

Moderna chce pozbawić praw patentowych amerykański rząd

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker