Europa

Powietrze w Polsce drugim najgorszym w Unii Europejskiej

Jak wynika z najnowszych danych WHO, średnie roczne stężenie drobnych cząstek (PM2,5) na obszarach miejskich spadło w ciągu dekady o ponad 30%, ale nadal jest ono większe od zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. Powietrze w Polsce było natomiast drugim najgorszym w Unii Europejskiej.

Szkodliwość małych pyłów jest bardzo duża

Według danych Eurostatu, średnie roczne stężenie drobnych cząstek (PM2,5) na obszarach miejskich UE wyniosło 12,6 μg/m3 w 2019 r. To o ponad 30% mniej niż w 2009, ale nadal to więcej niż zalecany przez WHO poziom 10 μg/m3. Zalecaną normę spełniło jedynie sześć państw Unii Europejskiej.

Zanieczyszczenia, takie jak drobny pył zawieszony w powietrzu, zmniejszają oczekiwaną długość życia i poczucie dobrego samopoczucia, a jednocześnie mogą prowadzić lub zaostrzać wiele przewlekłych i ostrych chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Drobne cząstki (PM10, czyli o średnicy poniżej 10 mikrometrów) mogą przedostać się w głąb płuc, gdzie mogą wywołać stan zapalny i pogorszyć stan osób cierpiących na choroby serca i płuc. Tymczasem nawet mniejsze drobne cząstki (PM2,5) o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra) mogą mieć jeszcze większy wpływ na zdrowie, ponieważ mogą mocniej wnikać do płuc.

Powietrze w Polsce jest fatalne. W których państwach oddycha się dobrze, a w których źle?

Wśród państw członkowskich UE średnie roczne stężenie drobnych cząstek (PM2,5) jest najwyższe na obszarach miejskich w Bułgarii (19,6 μg/m3) i Polsce (19,3 μg/m3). Zaraz za nimi plasuje się Rumunia (16,4 μg/m3), Chorwacja (16,0 μg/m3), Włochy (15,1 μg/m3), Czechy i Węgry (14,4 μg/m3). Dane te nie są zaskoczeniem. Ostatnio pialiśmy, że według rankingu stworzonego przez IQair, najbardziej zanieczyszczone miasto Europy leży w Polsce.

Zobacz także: Polska miejscowość z najgorszym powietrzem w Europie

Najlepsze powietrze odnotowano w głównie nad Bałtykiem – całe podium zajmują państwa nadbałtyckie. Na pierwszym miejscu uplasowały się miasta w Estonii (4,8 μg/m3), na drugim w Finlandii (5,1 μg/m3), a na trzecim w Szwecji (5,8 μg/m3). Do państw spełniających normę wyznaczoną przez WHO należą również: Irlandia (8,8 μg/m3), Portugalia (9,1 μg/m3) i Dania (10 μg/m3).

W ciągu dekady zanieczyszczenie spadło we wszystkich państwach członkowskich UE. Najsilniejszy spadek odnotowano na Słowacji (-49%), a najmniejszy w Danii (-2%)

Radosław Ditrich

Najbardziej zanieczyszczone miasto świata wprowadza 3-dniowy weekend!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker