Polska

Nierówności dochodowe w Polsce rosły najszybciej od wstąpienia do UE

Jak wynika z najnowszych danych GUS, zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego, urosło w 2020 do poziomu 0,313. Oznacza to, że nierówności dochodowe w Polsce rosły najszybciej od wstąpienia do UE. 

Nierówności dochodowe w Polsce rosły w 2020 roku

Nowy raport GUS pt. „Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych” dostarcza nam mnóstwo ciekawych i zaskakujących danych o sytuacji finansowej Polaków. Jedną z takich informacji jest poprawa oceny stanu materialnego Polaków w czasie pandemii.

Zobacz także: Sytuacja finansowa Polaków w czasie pandemii uległa poprawie

Inną ciekawą informacją jest rozwarstwienie dochodów, które zaczyna ostatnio dynamicznie wzrastać. W zasadzie od 2004 roku, zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego systematycznie spadało. Spadki te przerwały jedynie pojedyncze pomiary w 2005 (+0,001) i 2010 (+0,006). Spadek ten jednak wyhamował w 2018 roku. W 2017 odnotowano go po raz ostatni, a od 2018 pojawił się wzrost, który przyspiesza. W pandemicznym roku 2020 wzrost rozwarstwienia był najwyższy od początku notowań i wyniósł +0,012. Jeszcze w 2017 rozwarstwienie dochodów w Polsce wynosiło 0,298, a dziś to już 0,313. Dane prezentuje poniższy wykres GUS.

W 2020 r. 56,0% gospodarstw domowych dysponowało przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym poniżej 2000 zł (61,0% w 2019 r.), 37,6% gospodarstw domowych miało dochód od 2000 do 4000 zł na osobę (33,7% w 2019 r.), 4,7% gospodarstw dysponowało dochodem od 4000 do 6000 zł na osobę (3,9% w 2019 r.), a 6000 zł lub więcej na osobę miało 1,7% gospodarstw domowych (1,4% w 2019 r.). W 2020 r. odsetek gospodarstw domowych z przeciętnym miesięcznym dochodem co najmniej 2000 zł na osobę wyniósł 44,0% (w 2019 r. – 39,0%) – informuje GUS

Jak widać, sytuacja finansowa poprawia się we wszystkich grupach dochodowych. Pandemiczny rok przyniósł spadek wydatków.

We wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych wystąpił w 2020 r. realny spadek przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w stosunku do 2019 r. (od 5,7% w grupie emerytów do 11,1% w grupie rolników) – dodają eksperci Głównego Urzędu Statystycznego.

Zobacz także: Nierówności dochodowe w Polsce są wyższe niż przypuszczano

Na co wydajemy najwięcej pieniędzy?

Najwyższy udział w wydatkach, miały jak przed laty żywność i napoje bezalkoholowe. Udział ten było dużo wyższy wśród rolników.

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe miały, podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych – 27,7% i wyniósł on od 24,0% w gospodarstwach pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym do 35,2% w gospodarstwach rolników – można przeczytać w danych GUS.

Wydatki na jedzenie i napoje bezalkoholowe wzrastają od 2016 roku, ale w 2020 roku nastąpił silny wzrost spowodowany pandemią COVID-19. Jest to między innymi wynik zmniejszenia się wydatków na usługi czy ubrania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w roku 2020 zmniejszył się udział w strukturze wydatków takich grup jak: restauracje i hotele (o 1,1 p. proc.), rekreacja i kultura, transport (po 0,9 p. proc.) oraz odzież i obuwie (o 0,7 p. proc.), co również ma związek z pandemią COVID-19 i epidemicznymi ograniczeniami – dodają statystycy.

Na drugim miejscu pod względem udziału w wydatkach znalazła się kategoria „użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii”. Udział wyniósł 18,8% i wzrósł o 0,8 pp. Najniższy był wśród gospodarstw domowych rolników (16,1%), a najwyższy w gospodarstwach domowych rencistów (23,1%). Jego wzrost może mieć związek z rosnącymi cenami wywozu śmieci oraz prądu, który drożeje z powodu bańki na rynku CO2.

Na rynku uprawnień do emisji CO2 może tworzyć się bańka cenowa

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker