Komentarze I Analizy

Najciekawsze wykresy tygodnia [31 maja – 6 czerwca]

W tym tygodniu prezentowaliśmy kilka ciekawych wykresów. Mogliście przeoczyć niektóre nasze artykuły, więc postanowiłem zestawić te moim zdaniem najciekawsze w jednym miejscu.

W tym tygodniu dotarło do nas sporo ciekawych danych. Poznaliśmy najnowsze statystyki dotyczące bezrobocie w Polsce, zatrudnienia wśród imigrantów w państwach UE, zanieczyszczenia powietrza, nierówności, sytuacja finansowa Polaków czy cen żywności. Przyjrzyjmy się wszystkim wymienionym zagadnieniom.

Minister Gowin poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła po raz czwarty z rzędu. Pod koniec maja wyniosła ona 6,1%, co oznacza spadek o 0,2 pp. m/m. Przyszłe miesiące powinny przynieść dalsze spadki.

 

Nie tylko GUSowskie bezrobocie spada. Stopa bezrobocia BAEL, która powstaje na podstawie ankiet i jest zgodna z międzynarodowymi wytycznymi, spada od 3 miesięcy i wynosi obecnie (najnowsze dane pochodzą z kwietnia) 3,1%. To najniższy poziom w UE i drugi najniższy wśród gospodarek rozwiniętych na świecie. Co ciekawe, pandemia nie spowodowała wyraźnego wzrostu, a od jakiegoś czasu zaczyna ono spadać. Zupełnie inaczej jest w Czechach, które straciły przez to miano państwa z najniższym bezrobociem. Zmiany w czasie prezentuje poniższy wykres.

Jeżeli planujesz pooddychać to Polecamy wybrać inne państwa Europy. Wśród państw członkowskich UE średnie roczne stężenie drobnych cząstek (PM2,5) jest najwyższe na obszarach miejskich w Bułgarii (19,6 μg/m3) i Polsce (19,3 μg/m3). Zaraz za nimi plasuje się Rumunia (16,4 μg/m3), Chorwacja (16,0 μg/m3), Włochy (15,1 μg/m3), Czechy i Węgry (14,4 μg/m3). 19,3 μg/m3 to ponad 30% mniej niż w 2009, ale nadal dwa razy więcej niż zalecany przez WHO poziom 10 μg/m3. Normę WHO spełniło jedynie sześć państw Unii Europejskiej.

Według nowego raportu GUS pt. „Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych” ocena sytuacji materialnej Polaków uległa poprawie. 

— W 2020 r. nastąpił wzrost odsetka gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą albo raczej dobrą (51,6% gospodarstw domowych ogółem wobec 48,6% w 2019 r.), oraz spadek odsetka gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą (5,8% wobec 7,0% w 2019 r.). Najlepiej swoją sytuację materialną postrzegały gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym (73,4% ocen pozytywnych, bez zmian w porównaniu z 2019 r.), najgorzej zaś gospodarstwa domowe rencistów (23,5% ocen pozytywnych wobec 22,4% w 2019 r.) – piszą statystycy GUS

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez FAO, światowe ceny żywności wzrosły w maju w najszybszym tempie miesięcznym od ponad dekady, mimo że produkcja zbóż jest na dobrej drodze do osiągnięcia nowego rekordu. Indeks cen żywności FAO wynosił średnio 127,1 punktu w maju, 4,8 proc. więcej niż w kwietniu i 39,7 proc. więcej niż w maju 2020 r.

Biorąc pod uwagę realne (uwzględniające siłę nabywczą pieniądza) ceny żywności, to są one najwyższe od 2010 roku. Jeżeli uda im się przebić poziom sprzed dekady, to żywność stanie się najdroższa od blisko 50 lat (od 1975).

Majowy odczyt inflacji CPI był najwyższy od 2011 roku. Ceny w zeszłym miesiącu rosły o 4,8% r/r. Jest to wynik dużo powyżej celu inflacyjnego, który wynosi 2,5% +/- 1 pp. (czyli 1,5 – 3,5%). Inflacja jest zgodna z konsensusem rynku, co oznacza, że nie zaskoczyła ona ekonomistów.

Nierówności dochodowe w Polsce rosną najszybciej od wstąpienia do UE

Jak wynika z najnowszych danych GUS, zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego, urosło w 2020 do poziomu 0,313. To najwięcej od 5 lat, a wzrost  jest najwyższy od wstąpienia Polski do UE.

Imigranci w Polsce bardziej pracowici od Polaków

Polska należy do kilku państw, gdzie stopa zatrudnienia wśród imigrantów spoza UE jest wyższa od stopy zatrudnienia u autochtonów. Dodatkowo różnica na korzyść obcokrajowców jest w naszym kraju największa w całej UE. Stopa zatrudnienia wśród Polaków w wieku 20-64 lata wynosi 73,5% i jest niższa niż u imigrantów z innych państw Unii Europejskiej (77,6%) jak i wśród imigrantów spoza UE (78,2%). 

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce zdecydowanie lepsza od prognoz – w całej UE lepiej tylko na Malcie i w Rumunii

Od dwóch miesięcy liczba nowych dziennych zakażeń stale się zmniejsza. Jeszcze na początku, średnia 7-dniowa dziennych nowych zakażeń wynosiła blisko 30 tys. Dziś to już mniej niż 1000 zakażeń. Sytuacja w naszym kraju jest obecnie jedną z najlepszych w całej Unii Europejskiej.

Radosław Ditrich

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker