Polska

Port Gdańsk Eksploatacja dorobi się kolejnego żurawia przeładunkowego

Port Gdańsk Eksploatacja zwiększy swoje możliwości przeładunkowe za pomocą nowego żurawia. Spółka planuje umieścić dźwig w rejonie Basenu Górniczego. W efekcie urządzenie będzie odpowiadać za przeładunek złomu, węgla i koksu.

Port Gdańsk Eksploatacja to największy uniwersalny operator przeładunkowy

Port Gdańsk Eksploatacja to największy uniwersalny operator przeładunkowy, działający na nabrzeżach wewnętrznej części Portu Gdańsk i czwarty pod względem przeładunków operator na całym obszarze portu. Spółka prowadzi swoją działalność na 89 hektarach i sięga ona 1991 roku, kiedy to została stworzona w wyniku przekształceń własnościowych Morskiego Portu Handlowego.

PGE w 2019 roku przeładowało 3,2 mln ton i obsłużył 559 statków, które przybiły do portu. W tym samym czasie spółka dysponowała 640 tys. m kw. powierzchni magazynowo-składowej, a w obsługę PGE było zaangażowanych 320 osób.

Zobacz także: LG buduje pod Wrocławiem największą na świecie fabrykę baterii

Obecnie PGE jako część Grupy Port Gdańsk zajmuje się realizacją usług przeładunkowych w relacji morskiej oraz usługami składowania towarów dostarczanych do portu statkami, koleją i ciężarówkami. Dysponuje 8 nabrzeżami usytuowanymi wzdłuż Ujścia Martwej Wisły. Ich długość wynosi w sumie 5 km.

Wśród nabrzeży PGE należy wymienić m.in.:

– Basen Górniczy

– Nabrzeże Szczecińskie

– Nabrzeże Oliwskie

– Nabrzeże Wiślane

– Wolny Obszar Celny

To właśnie w tym pierwszym zostanie usytuowany nowy żuraw przeładunkowy. Najnowszy nabytek to Liebherr LHM 550. Żuraw będzie przystosowany do obsługi zarówno kontenerów jak i ładunków masowych. Maksymalny udźwig maszyny to 125 ton. Jednocześnie żuraw ma wysięg 48 metrów, a podpory może rozstawić na 13,5 metrach.

Jak podaje Port Gdańsk, urządzenie będzie pracować na nabrzeżu Rudowym oraz nabrzeżu Dworzec Drzewny. Dzięki temu zwiększą się możliwości przeładunkowe, które pozwolą zwolnić nabrzeże na kilkanaście dni w miesiącu, a co za tym idzie, zwiększą się możliwości portu.

– Nasze działania inwestycyjne w infrastrukturę bez wątpienia stanowią kolejny krok do budowy konkurencyjności PGE S.A. Jesteśmy w stanie konkurować technologicznie z innymi operatorami. Zakup żurawia pozwoli mi.in. zwolnić nabrzeże na kilkanaście dni w miesiącu, dzięki czemu będziemy mieć potencjał do zakontraktowania dodatkowych jednostek – mówi Radosław Stojek, prezes Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A.

Zobacz także: Port Gdańsk w dwudziestce największych portów w Europie

Zakup nowego żurawia ma przyczynić się do zwiększenia możliwości przeładunkowych

Zakup nowego żurawia ma przyczynić się do zwiększenia możliwości przeładunkowych i jeszcze sprawniejszej obsługi. Warto przy tym wspomnieć, że na zakup Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła spółce Port Gdański Eksploatacja S.A. pożyczki w wysokości 17 milionów złotych. Udzielone finansowanie to efekt działania Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) w Gdyni, które ARP S.A. uruchomiła w maju 2019 roku. Tereny, na których m.in. prowadzi działalność PGE S.A., zostały objęte największym programem inwestycyjnym realizowanym przez ZMPG.

– Żuraw zakupiony w ramach realizacji kilkuletniej strategii inwestycyjnej spółki pozwoli doposażyć w sprzęt konkretne nabrzeża, podnosząc ich wydajność przeładunkową, a także wpłynie na przygotowanie adekwatnych do potrzeb powierzchni magazynowo – składowych. Dźwig ten docelowo będzie operować w rejonie Basenu Górniczego i odpowiadać za przeładunki koksu, węgla i złomu. Pożyczka na jego finansowanie to jest kolejnym przykładem aktywnej działalności COP w Gdyni oraz umiejętności odpowiedzi na potrzeby naszych klientów – mówi Joanna Kwitowska-Zawadzka, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP S.A w Gdyni.

Zobacz także: Port Gdańsk największym portem kontenerowym na Bałtyku

ARP S.A. wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. W okresie ostatnich dwóch lat, otwierając się na sektor MŚP, uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP) w 7 miastach na terenie całej Polski – w Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku i Warszawie.

Fot. Liebherr

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker