Polska

Znaczny wzrost nowych zamówień w polskich firmach

Dane z czerwcowego, comiesięcznego badania nastrojów przedsiębiorców realizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego napawają optymizmem. W miesiącu tym doszło do znacznego wzrost nowych zamówień w polskich firmach.

Znaczny wzrost nowych zamówień w polskich firmach

Od początku 2021 PIE i BGK prowadzą comiesięczne badania nastrojów przedsiębiorców. Pytają oni przedsiębiorców m.in. o zmiany miesiąc do miesiąca w liczbie nowych zamówień towarów i usług. Od początku badania dominują firmy, w których liczba nowych zamówień pozostaje na podobnym poziomie. Odsetek tych firm wyniósł w czerwcu 59% (wobec 61% w maju). Wzrost zanotowały za to przedsiębiorstwa, w których liczba nowych zamówień rośnie. W kwietniu było to 19%, w maju 15%, a w czerwcu już co czwarte (25%) badane przedsiębiorstwo odpowiedziało, że odnotowało wzrost nowych zamówień. To najwyższy wynik w tym roku i po raz pierwszy liczba firm, w których zamówienia rosną, jest większa od liczby firm, gdzie one spadają. To wskazuje na poprawę kondycji polskich przedsiębiorstw.

Dane prezentuje poniższy wykres pochodzący z 23 tygodnika PIE.

W czerwcu większy udział przedsiębiorstw, w których wystąpił wzrost nowych zamówień towarów i usług, niż tych ze spadkiem zamówień, odnotowano we wszystkich grupach wielkościowych firm (mikro, małe, średnie, duże).

— Wzrost liczby zamówień najczęściej deklarowały firmy średniej wielkości (32%), chociaż w tej grupie odnotowano też największy udział przedsiębiorstw ze spadkiem zamówień (20 %, w tym w prawie połowa ze spadkiem ponad 10%). Wzrost liczby nowych zamówień dotyczy tylko co piątej mikrofirmy – to one po odmrożeniu gospodarki wolniej wracają do swojej pozycji przed pandemią – komentują dane autorzy raportu

Zobacz także: Brak chipów sprawia, że producenci stracą w tym roku 210 mld USD

Najlepiej radzą sobie firmy usługowe

Jeżeli spojrzymy na sektory, to najlepsza sytuacja była wśród firm usługowych (30%., w tym 2/3 wzrost o więcej niż 10%. Jest to związane z  uruchomieniem stacjonarnej działalności po lockdownie. Silny wzrost zamówień (z 15% w maju do 26% w czerwcu) odnotowały również firmy handlowe, chociaż w tej grupie przedsiębiorstw jest też najwięcej jednostek ze spadkiem nowych zamówień (20%).

— Może się to wiązać z przewidywaną stabilizacją zamówień w handlu online po odmrożeniu gospodarki. Co czwarta firma budowlana odnotowała wzrost liczby nowych zamówień, co z kolei wiąże się ze wzmożoną sezonową działalnością w sektorze budownictwa – twierdzą analitycy.

— Obserwowana rosnąca liczba zamówień ma wpływ na ocenę mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Przy posiadanym profilu zamówień i przewidywanych na najbliższy miesiąc zmianach popytu, 74% firm deklaruje wystarczające moce produkcyjne. Dla 12% przedsiębiorstw są one zbyt duże, a dla 14% zbyt małe. Zbyt małe moce produkcyjne najczęściej dostrzegają firmy mikro i małe (odpowiednio: 16 i 17% Natomiast zbyt duże moce produkcyjne deklarują najczęściej firmy produkcyjne (19%) obawiające się o dostawy półproduktów i harmonijne utrzymanie produkcji, a także firmy usługowe (17%), ciągle niepewne co do wielkości i dynamiki sprzedaży w najbliższym miesiącu – zauważają ekonomiści PIE.

Dane wskazują zatem na silną poprawę sytuacji polskich firm w czerwcu.

E-commerce: Problemy wizerunkowe mogą przesądzić o przyszłości Wish

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker