Polska

Płaca minimalna w 2022 roku. Wynagrodzenie osiągnie kolejną granicę

Rząd przyjął propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Oznacza to, że płaca minimalna w 2022 roku będzie wynosić 3000 zł miesięcznie, a stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 19,60 zł.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zgodnie z propozycją rządu projektowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2022 roku wyniesie 3000 zł. Jest to o 200 zł więcej niż obecnie (2800 zł). 

O ile wzrośnie płaca minimalna w 2022 roku?

W kwotach bezwzględnych jest to drugi najwyższy wzrost w historii (w 2020 wzrosła o 350 zł) i taki sam jak w tym roku. W wartościach względnych wzrost wynosi 7,1% I jest najmniejszy od 2018 roku. 

„Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł” – informuje ministerstwo.

Wzrost płacy minimalnej jest dość stabilny i przewidywalny. W ostatniej dekadzie rosła ona zwykle w tempie 4-8% rocznie. Płaca minimalna rośnie mimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, ale nie jest to nic zadziwiającego. Rośnie także średnie wynagrodzenie, a bezrobocie jest najniższe w całej UE. W historii III RP jedynie w 2002 nie podwyższono płacy minimalnej. Było to związane z bardzo wysokim, sięgającym 20%, bezrobociem w kraju. Dziś, gdy wynosi ono według danych Eurostatu 3,1%, nie jest to problem.

Płaca minimalna w Polsce

Zwiększa się też siła nabywcza płacy minimalnej. Inflacja śródroczna według analityków wyniesie w tym roku  około 4%. Płaca minimalna urośnie o 7,1%, co oznacza, że będzie można za nią kupić o 3% więcej towarów i usług.

Zobacz także: Płaca minimalna na poziomie 60% mediany. Pomysł na walkę z ubóstwem wśród pracowników

Płaca minimalna w 2022 roku miała wzrosnąc bardziej

Płaca minimalna w wysokości 3000 zł miała być początkowo wprowadzona już w tym roku. Rządowe plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa, a rządzący byli zmuszeni do zwolnienia tempa podwyżek. Jeszcze w 2019 roku Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej w Lublinie powiedział:

„Na koniec 2020 roku – czyli za kilkanaście miesięcy – minimalna pensja będzie wynosiła 3 tys. zł. (…). Na koniec 2023 roku minimalna pensja będzie wynosiła 4 tys. zł”

Gdy składano tę obietnicę, to płaca minimalna wynosiła w Polsce 2250 zł, co sprawiało, że ta wizja wydawała się naprawdę odległa. Dziś już wiemy, że osiągnięcie 4000 zł do tego roku nie będzie możliwe, ale bardzo prawdopodobne, że uda się to jeszcze przed 2025.

Warto zwrócić uwagę, że stale zwiększa się też udział płacy minimalnej w średnim wynagrodzeniu. Jeszcze w 2007 było to jedynie 34,8%, a dziś to ponad 50%. To także relatywnie wysoki poziom na tle innych państw.

Zmiana płacy minimalnej w Polsce

Wynagrodzenie minimalne to większe koszty

Warto jednak pamiętać, że większa płaca minimalna wiąże się też z różnymi kosztami dla przedsiębiorców. Dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy, zwraca uwagę, że wzrosnąć mogą m.in. koszty zwolnienia pracownika:

Należy pamiętać, że minimalne wynagrodzenie za pracę jest podstawą do różnorakich świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy i może mieć znaczenie dla wielu pracodawców. Wzrost płacy minimalnej może więc nieść ze sobą wzrost kosztów pracy. Przykładowo w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych mamy limit 15 krotności płacy minimalnej jako odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Jeśli wzrasta płaca minimalna to wzrasta ten limit, a co za tym idzie rosną koszty pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika. Innym tego rodzaju przykładem jest uregulowany w kodeksie pracy minimum 20% dodatek za pracę w porze nocnej. On naliczany jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę więc wzrost tego wynagrodzenia powoduje zwiększenie kosztów pracodawcy – komentuje prawnik

Z kolei dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego, zwraca uwagę, na powiązanie płacy minimalnej ze składkami:

„Wzrost płacy minimalnej ma także konsekwencje w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy, którzy dopiero założyli własny biznes mogą korzystać z preferencyjnej wysokości składek. Wzrost płacy minimalnej oznacza, że także składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną. Nowy przedsiębiorca zamiast dotychczasowych 265,78 zł zapłaci 284,76 zł – co oznacza wzrost o 18,98 zł miesięcznie, czyli o prawie 230 zł rocznie. Należy także mieć na uwadze, że oprócz tych składek obowiązkowa będzie także składka zdrowotna, która w wysokości 9,0% dochodu będzie musiała być płacona przez cały rok ( w 2021 roku 381,81 zł) bez prawa do odliczenia od podatku – zauważa ekspert

Zbyt wysoka płaca minimalna może sprawić, że osoby o najniższej produktywności stracą pracę, a tam, gdzie nie można zastąpić człowieka maszyną, mogą wzrosnąć ceny gotowych produktów. Z drugiej strony, większa płaca minimalna umacnia pozycję negocjacyjną najuboższych i może podwyższyć ich zarobki.

Radosław Ditrich

Wynagrodzenie minimalne nie powoduje bezrobocia i wysokiej inflacji

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker