Komentarze I Analizy

Obawy Polaków o zmiany klimatyczne są coraz większe

Obawy Polaków o zmiany klimatyczne są coraz większe, aż 81% z nich stwierdziło, że jest bardzo zaniepokojone zmianami klimatycznymi. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Deloitte nie pozostawia złudzeń – nasi rodacy coraz bardziej przejmują się globalnym ociepleniem. 

Zdecydowanie zwiększa się u nas świadomość odnośnie negatywnego wpływu zmian klimatycznych na nasze życie. Jak piszą w najnowszym raporcie Deloitte jego autorzy:

„O ile w 2009 roku w badaniu CBOS tylko 15% ankietowanych uważało je [globalne ocieplenie] za jedno z największych zagrożeń dla cywilizacji, to w 2021 roku było to już 26%”.

Do tego jedynie w ciągu ostatnich 6 lat odsetek Polaków uważających zmiany klimatyczne za poważny problem wzrósł o ponad 23%. Ponadto w 2021 roku aż 64% Polaków stwierdziło, że martwiło się o klimat w ciągu ostatniego miesiąca. 

Obawy Polaków — jakie będą skutki globalnego ocieplenia?

Autorzy raportu Deloitte podzielili obawy Polaków na dwie kategorie, jedną związaną z wpływem globalnego ocieplenia na środowisko naturalne, drugą z wpływem tego zjawiska na gospodarkę i społeczeństwo. Nasi rodacy najbardziej obawiają się, że zmiany klimaty doprowadzą do ekstremalnych zjawisk pogodowych (54% ankietowanych), gorszej jakości powietrza (50% ankietowanych) wyższych temperatur (41% ankietowanych). 

Zobacz także: Ludzie odpowiadają za globalne ocieplenie – naukowcy są zgodni

Jeśli zaś chodzi o negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Polacy martwią się o pauperyzację życia oraz o pogorszenie się stanu ich zdrowia. Uczestnicy badania wskazywali na to, że ich zdaniem zmiany klimatyczne przyczynią się do wzrostów cen żywności (57% ankietowanych), negatywnie wpłyną na ich zdrowie (51% ankietowanych), zwiększą prawdopodobieństwo pandemii (35% ankietowanych) oraz spowodują wzrost biedy (35% ankietowanych) i nierówności (15% ankietowanych).  

Polacy chcą przeciwdziałać zmianom klimatu

Polacy nie tylko martwią się o zmiany klimatyczne, chcą również, aby państwo zaczęło podejmować kroki mające chronić klimat. Jak piszą autorzy raportu:

„Prawie 90% badanych widziało potrzebę działania, chociaż w odpowiedziach widać różnice co do preferowanego tempa. Im wyższy poziom obaw związanych ze zmianami klimatu, tym większe oczekiwanie szybkich działań na rzecz poprawy sytuacji”.

Co ciekawe nasi rodacy chcą, aby państwo podjęło działania nie ze względu na własne dobro, ale ze względu na dobro ich dzieci i wnuków. 73% ankietowanych zapytanych kto najbardziej skorzysta na spowolnieniu lub zatrzymaniu zmian klimatycznych, wskazało na swoje dzieci albo wnuki, tylko 7% odpowiedziało, że samemu na tym najbardziej zyska. 

Do tego większość Polaków jest przekonanych, że zatrzymanie globalnego ocieplenia raczej pomoże innym narodom. 34% ankietowanych wskazało, że inne kraje zyskają na nim więcej niż Polska, a jedynie 8% stwierdziło, że branża, w której pracują, zyska więcej od innych branż. Do tego więcej ankietowych stwierdziło, że biedni będą mieli większe korzyści niż bogaci ze spowolnienia zmian klimatycznych. 

Nasi rodacy nie tylko obawiają się zmian klimatycznych, są oni w stanie ponieść koszty, aby go chronić. 28% ankietowych zaakceptuje niższą płacę, jeśli pracodawca będzie bardziej przyjazny środowisku. Co 3 Polak jest skłonny zapłacić podatek na inwestycje, mające przeciwdziałać ocieplaniu się klimatu. Do tego aż 78% obywateli naszego kraju jest gotowe płacić więcej za ochronę środowiska.  

Zmiany klimatyczny już mają ogromny wpływ na naszą planetę i świadomość Polaków. Przed polskimi przedsiębiorstwami i rządami stoi ważne zadanie, aby wymaganiom naszych rodaków sprostać. 

Zobacz także: Zmiana klimatu silnie uderzy w naszą gospodarkę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker