Polska

Program rodzina 500 plus nie wypycha kobiet z rynku pracy

W 2018 roku został opublikowany raport: „Rodzina 500+ – ocena programu i propozycje zmian”. Wynikało z niego, że program rodzina 500 plus przyczynił się do wypchnięcia wielu kobiet z rynku pracy. Jednak jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Jana Gromadzkiego dla Instytutu Badań Strukturalnych (IBS), efekt ten był przejściowy i wynikał głównie z tego, że w pierwszej wersji programu 500 złotych na pierwsze dziecko był przyznawany pod warunkiem dochodowym. Jak wynika z analizy ekonomisty IBSu bezwarunkowy transfer doprowadził do znacznego zmniejszenia ubóstwa.

Rodzina 500 plus nie wpływa na podaż pracy kobiet

Jan Gromadzki w swoim badaniu sprawdził jaki wpływ na podaż pracy kobiet miał wzrost ich dochodów spowodowany rządowy programem. W swoim artykule porównał on dwie grupy: kobiety z dwójką dzieci (grupa badana) i kobiety z jednym dzieckiem (grupa kontrolna). Te pierwsze były przez program 500+, bardziej uprzywilejowane, więc powinny chętniej rezygnować z pracy. 

Jednak jak wynika z badania, program rodzina 500 plus nie miał żadnego wpływu na podaż pracy kobiet. Jak informuje IBS na swoim Twitterze:

„Szczegółowa analiza pokazuje, że bezwarunkowy transfer nie miał istotnego wpływu na podaż pracy matek: prawdopodobieństwo bycia osobą pracującą, godziny pracy, czy indywidualne zarobki”.

Aktywność zawodowa kobiet

Jednak jak to się stało, że wnioski dwóch badaczy analizujących ten sam program mogą być tak różne? Otóż jak podaje IBS, różnice wynikają głównie z odmiennych pytań badawczych. Pierwsze przywołane przeze mnie badanie analizowało wpływ warunkowego świadczenia na pierwszego dziecko i bezwarunkowego na każde kolejne. Z kolei badanie Jana Gromadzkiego badał wyłącznie efekty świadczenia bezwarunkowego.

Jak informuje nas IBS, za ogólny spadek podaży pracy kobiet obserwowany po wprowadzeniu programu w 2016 roku odpowiadało to, że 500 złotych na pierwszego dziecko można było otrzymać, jedynie przy odpowiednio niskim dochodzie gospodarstwa domowego. Fakt ten skłonił część kobiet, aby zrezygnować z pracy. Obecnie jednak efekt ten nie występuje, bo 500 złotych przysługuje bezwarunkowo każdemu dziecku. 

Wynik badania wskazuje, że program rodzina 500 plus przyczynił się do wzrostu dochodów, konsumpcji i oszczędności szczególnie osób o niskim statusie społeczno — ekonomicznym. Choć warto zaznaczyć, że autor analizy w swojej pracy jasno stwierdza, że

„Niniejsze badanie nie odpowiada na pytanie, czy programy powszechnego dochodu podstawowego są najbardziej efektywnymi narzędziami redukcji ubóstwa”.

Zobacz także: Wpływ 500+ na demografię wskazuje, że program jest klapą

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker