Polska

Rynek pracy na świecie czekają spore przeobrażenia

Jak informują autorzy najnowszego tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rynek pracy na świecie czekają spore przeobrażenia. Rozwój sztucznej inteligencji, postępująca robotyzacja oraz powstanie nowych technologii wpłyną na śmierć i narodziny wielu zawodów. Przedsiębiorstwa na całym świecie już teraz przygotowują się na zmiany, jakie ma przynieść przyszłość i inwestują w kapitał ludzki. 

Rynek pracy na świecie – wiele zawodów zniknie

Badacze z różnych państw wskazują na to, że pracownicy muszą przygotować się na zmiany, które mają nastąpić w najbliższych dekadach. W najnowszym tygodniku PIE możemy przeczytać:

„Według danych raportu Światowego Forum Ekonomicznego dotyczącego kompetencji przyszłości (objął 26 krajów i 15 branż), do 2025 r. 50 proc. pracowników będzie musiało nabyć dodatkowe bądź nowe kwalifikacje”. 

Z kolei z raportu Future of Humanity Institute Uniwersytetu Oxfordzkiego wynika, że ponad 60 proc. osób  będących obecnie dziećmi w przyszłości będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały. Do tego autorzy raportu przewidują, że wiele aktualnie popularnych zawodów zniknie. Oksfordzcy badacze przeanalizowali około 700 różnych zawodów według prawdopodobieństwa ich automatyzacji. Z ich badania wynika, że w ciągu najbliższych dwóch dekad zagrożonych automatyzacją jest 47% ogółu zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych. Szacują oni, że w ciągu najbliższych dwóch dekad pracownicy zajmujący się telemarketingiem, obsługą podatków, dostarczeniem paczek albo pracą na roli będą musieli się przebranżowić, ponieważ w pracy zostaną oni zastąpieni przez maszyny. 

Warto zaznaczyć, że są zawody odporne na automatyzacje. Z przywołanego wcześniej badania wynika, że psychologowie, antropolodzy, archeolodzy, a także pracownicy branży e-commerce oraz informatycy mogą spać spokojnie, gdyż aktualną pracę utrzymają oni jeszcze przez wiele lat.

W przyszłości od pracowników będzie się wymagać innych kwalifikacji niż obecnie. Jak wskazują analityce PIE:

„Rosnąć będzie znaczenie takich kompetencji pracowniczych jak: analityczne myślenie i innowacyjność, kreatywność, zdolność krytycznego myślenia, umiejętność zarządzania zespołem, aktywnego uczenia się i kompleksowego rozwiązywania problemów, odporność na stres, elastyczność oraz oryginalność i pomysłowość”.

Kompetencje Pracowników

Kto inwestuje w kompetencje pracowników?

Do zmian na rynku pracy po części przygotowują pracowników, przedsiębiorstwa. Z badania zrealizowanego przez PIE w grudniu zeszłego roku wynika, że w 2020 roku co czwarta firma inwestowała w kompetencje pracowników. Do tego aż 39 proc. przedsiębiorstw planowało uczynić to w 2021 roku. Eksperci PIE donoszą, że większe przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do inwestowania w kapitał ludzki. Jedynie 19 proc. mikroprzedsiębiorstw wydało pieniądze na zwiększenie kwalifikacji pracowników. Wśród dużych przedsiębiorstw odsetek ten wynosił 35 proc. 

Jak wskazują analitycy PIE, w 2020 najefektywniej podnosiły kompetencje pracowników firmy zajmujące się finansami i ubezpieczeniami (37 proc.). Najgorzej w realizowaniu tego zadania radziły sobie przedsiębiorstwa działające w handlu (16 proc.), informacji i komunikacji (20 proc.) i w pozostałej działalności usługowej (20 proc.). 

Badacze PIE informują, że najambitniejsze plany na 2021 rok, pod względem podnoszenia kwalifikacji pracowników, posiadali przedsiębiorcy z branż związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją (54 proc.). Najmniej ambitne plany miały firmy związane z działalnością informacją i komunikacją (26 proc.). 

Zobacz także: Brak wykwalifikowanych pracowników. Odwieczny problem polskich firm znów wraca

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker