Polska

Forum Akcyzowe okazało się porażką. MŚP wykluczone z obrad!

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2021 r. powołało do życia Forum Akcyzowe. Miało być ono specjalną grupą o charakterze opiniodawczo-doradczym, zrzeszająca różnych przedstawicieli z branży tytoniowej, w tym tych z sektora MŚP. Jednak, jak informuje portal Świat Rolnika, Forum Akcyzowe stało się zupełnie czymś innym, niż miało być według rządowych założeń.

Problemy sektora MŚP związanego z tytoniem

Polska branża związana z wyrobami nikotynowymi ma ostatnio coraz większe problemy. Już na początku roku przedstawiciele organizacji STOPP zaznaczali, że wprowadzona na olejki do e-papierosów i wkłady do podgrzewaczy tytoniu akcyza doprowadzi do wzrostu cen produktów globalnych firm od kilku proc. do około 20 proc., podczas gdy produkty małych i średnich firm mogą podrożeć od 100 proc. do nawet 700 proc. Podkreślali oni, że zmiana w akcyzie uderzy głównie w sektor MŚP. 

Do tego w wielu krajach uchwala się przepisy mające ograniczyć sprzedaż tradycyjnych papierosów, w niektórych nawet do zera. W Wielkiej Brytanii już w 2019 roku zaczęto wdrażać długoterminową politykę mającą doprowadzić do zakazu sprzedaży zwykłych papierosów. Z kolei w Nowej Zelandii rząd planuje wprowadzić zakaz sprzedaży papierosów urodzonym po 2004 roku. Opisywane zmiany wpłyną bardzo negatywnie na polski sektor MŚP związany z tytoniem. W Polsce 80 proc. krajowej produkcji tytoniu trafia na eksport.

Forum Akcyzowe bez sektora MŚP

Omówione wyżej problemy skłoniły Ministra Finansów do założenia Forum Akcyzowego, w którego skład weszły cztery 10-osobowe grupy robocze. Niestety zostało ono stworzone w taki sposób, że nie reprezentuje interesów polskiego sektora MŚP. Jak informuje Świat Rolnika: 

„Rejestracja do grup roboczych odbyła się przez formularz online i według zasady ”kto pierwszy ten lepszy”. Według relacji polskich firm z sektora MŚP formularz rejestracji został zamknięty w kilkanaście sekund po uruchomieniu. Ich zdaniem skład grup roboczych został przez to wypaczony i jest zdominowany przez ekspertów powiązanych głównie z jednym z międzynarodowych koncernów tytoniowych”. 

Nierówna reprezentacja na Forum Akcyzowym

Opisywana sytuacja spowodowała, że przedstawiciele polskiego sektora MŚP w ogólnie nie załapali się do grup roboczych Forum Akcyzowego, a eksperci wielkich firm międzynarodowych takich jak British American Tobacco (BAT) już tak. 

Co interesujące przepisy ustanowiły, że w jednej grupie nie może być jednocześnie dwóch przedstawicieli tego samego podmiotu. W praktyce zaś jest zupełnie inaczej. Według Świata Rolnika w pierwszej grupie jest realnie dwóch przedstawicieli BATu. W grupie drugiej są dwaj przedstawiciele tej samej kancelarii, ale zatrudnieni przez „różne podmioty”. Do tego w tej samej grupie są jeszcze dwaj przedstawiciele różnych firm należących do British American Tobacco. 

Forum Akcyzowe bez Philipa Morrisa

Redaktorzy Świata Rolnika twierdzą, że to właśnie kontrowersje związane z powoływaniem reprezentantów do Forum Akcyzowego spowodowały, że swoich przedstawicieli wycofali między innymi Philip Morris. Co ciekawe eksperci w grupach roboczych proponują podwyżkę akcyzy na wkłady do podgrzewaczy tytoniu, a to właśnie wspomniana wcześniej firma jest ich największym producentem na terenie polski. Jak pisze wspomniany portal:

„Można powiedzieć – nieobecni nie mają głosu, ale czy o to chodziło, aby o wyrobach nowatorskich i innych wyrobach innowacyjnych dyskutowano bez nawet jednego producenta i dystrybutora tych wyrobów na rynek polski? Raczej nie!”.

Do tego wszystkiego rady niektórych ekspertów na Forum Akcyzowym są co najmniej kontrowersyjne. Jak informuje Świat Rolnika, Konrad Hennig dyrektor programowy Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth na spotkaniu grupy trzeciej powiedział:

„Pojawia się argument ochrony plantatorów (tytoniu – red.) i producentów półproduktu – suszu tytoniowego. Wydaje mi się to nie do końca trafionym argumentem. Dla polskiego rolnictwa byłoby dużo lepiej, gdyby przeszli oni do produkcji żywności niż zajmowali się produkcją tytoniu”

Jak zaznaczają redaktorzy Świata Rolnika, uwaga ta jasno wskazuje, że polski sektor MŚP nie jest realnie reprezentowany na Forum Akcyzowym. Żaden reprezentant polskich rolników nie stwierdziłby, że najlepiej pozbyć się całej branży związanej z tytoniem. Do tego przestawienie się z produkcji tytoniu na żywność w krótkim okresie jest praktycznie niemożliwe. Zdobycie wiedzy potrzebnej do uprawy danej rośliny, zakupienie odpowiedniego sprzętu itd. trwa długimi latami. 

Zobacz także: Nierówna akcyza na płyny do e-papierosów stygmatyzuje polski sektor MŚP

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker