Uncategorized

Obywatele rozwiniętych państw rezygnują z przywilejów na rzecz klimatu

O pogłębiającym się kryzysie klimatycznym specjaliści alarmują od lat. Najnowsze badania pokazują, że coraz więcej młodych osób obawia się, że reperkusje zmian bezpośrednio wpłyną na ich życie. Ponadto obywatele państw rozwiniętych uważają, że działania organizacji międzynarodowych zmierzające do zminimalizowania skutków klimatycznych są niewystarczające. 

Zmiany klimatu a obywatele rozwiniętych państw

Badanie Pew Research Center zostało przeprowadzone w 17 najbardziej rozwiniętych krajach na świecie. Pod uwagę wzięto gospodarki Ameryki Północnej, Europy i regionu Azji i Pacyfiku. Większość ankietowanych deklaruje rezygnację z części przywilejów, aby wpłynąć na środowisko naturalne. Większość uważa, że rządy nie dokładają wystarczających starań, aby zminimalizować zmiany klimatyczne. Badanie przeprowadzono wiosną 2021 roku. Analiza ujawnia rosnące poczucie osobistego zagrożenia zmianami klimatycznymi wśród ankietowanych. W Niemczech zaniepokojenie zmianami klimatu zadeklarowało 37% osób, co jest znacznym wzrostem, ponieważ w 2015 roku z podobnym stwierdzeniem zgadzało się 18% badanych. Z raportu wynika, że tylko 12% Kanadyjczyków i 17% Amerykanów w ogóle nie przejmuje się osobistym wpływem globalnych zmian klimatycznych. Jest to bezpośredni dowód na wzrost świadomości społecznej. Do badania zaproszono zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Na podstawie wyników, to w przeważającym stopniu młode osoby obawiają się, że zmiany wkrótce będą dotyczyć ich osobiście. W Szwecji 65% osób w wieku 18-29 lat jest zaniepokojonych osobistymi skutkami zmian klimatycznych, w porównaniu z zaledwie 25% osób w wieku 65 lat i starszych.

Tabela nr. 1. Odsetek osób, które uważają, że postępujące zmiany klimatyczne wpłyną w przyszłości na ich życie. 

PG_2021.09.14_Climate_0-07.png

Źródło: https://www.pewresearch.org/global/2021/09/14/in-response-to-climate-change-citizens-in-advanced-economies-are-willing-to-alter-how-they-live-and-work/ (dostęp: 22.09.2021). 

Zmiany jakościowe czy ilościowe?

Badania dowiodły, że osoby utożsamiające się z lewicą są dużo bardziej skłonne do obaw o osobistą szkodę wywołaną zmianami klimatycznymi. W 14 z 17 krajów to wyborcy partii lewicowych wykazywali większe zainteresowanie działaniami, które można podjąć, aby realnie wpływać na środowisko naturalne. Ponadto bardziej skłonne do ograniczenia przywilejów na rzecz środowiska są kobiety niż mężczyźni. W Niemczech 82% kobiet i 69% procent mężczyzn stara się podporządkować swój styl życia, aby być neutralnym wobec klimatu. Większość ankietowanych ze wszystkich badanych krajów wyraża chęć zmienienia co najmniej jednego nawyku, aby wpłynąć na środowisko naturalne. W Ameryce Północnej około trzy czwarte lub więcej zarówno Kanadyjczyków, jak i Amerykanów deklaruje chęć wprowadzenia zmian w celu zmniejszenia skutków zmian klimatycznych. W Europie najbardziej skłonni do zmian są Hiszpanie, Grecy oraz Włosi. 

Tylko mieszkańcy Singapuru i Nowej Zelandii twierdzą, że ich rząd troszczy się o klimat. W Europie oraz Ameryce Północnej przeważająca część negatywnie ocenia działania opinii społecznej, rządów czy organizacji międzynarodowych. Zaprezentowane badania pokazują, że coraz więcej osób jest skłonnych do wprowadzenia zmian w swoim życiu, aby opóźnić zmiany klimatyczne. Według ekspertów ten trend będzie rósł, a chęć ograniczenia własnych przywilejów na rzecz środowiska będzie wzrastać z roku na rok. Bezpośredni wpływ na wynik badań mają kataklizmy takie jak powodzie czy pożary lasów. Zdaniem Pew Research Center to one najbardziej wpływają na stosunek młodych osób do zmian klimatycznych. 

Zobacz także:  Nad Grenlandią padał deszcz – klimat zmienia się nieodwracalnie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker