Polska

Rolnik w Polsce. Ile ma ziemi, w jakim jest wieku?

Mimo tego, że z każdym rokiem w rolnictwie pracuje coraz mniej ludzi, a wpływ tego sektora na gospodarkę maleje od kilku dekad, rolnictwo dalej pozostaje ważną gałęzią polskiej gospodarki. Z tego powodu w tym artykule przyjrzę się między innymi temu ile ma ziemi rolnik w Polsce.

Ile ziemi ma rolnik w Polsce?

Jak informują autorzy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) „Dwie dekady rozwoju polskiego rolnictwa. Innowacyjność sektora rolnego w XXI wieku”, w ostatnich dekadach polskie rolnictwo było bardzo rozdrobnione. W przywołanej analizie możemy wyczytać, że

„średnia powierzchnia [polskiego gospodarstwa rolnego] nie przekraczała 8,8 ha (dla gospodarstw powyżej 1 ha) wobec 11,7 ha w Unii Europejskiej. Udział gospodarstw o powierzchni ponad 15 ha wynosił w Polsce 10,3 proc. wobec 40-60 proc. w Europie Zachodniej”.

agregacja polskiego rolnictwa

Rozdrobione rolnictwo to nieefektywne rolnictwo. Rolnik posiadający małą ilość ziemi nie może sobie pozwolić na inwestowanie w nowe technologie i maszyny, bo po prostu mu się to nie opłaci. 

W ostatnich latach coraz bardziej postępowała agregacja polskiego rolnictwa. Analitycy PIE donoszą, że w latach 2010 – 2020 liczba gospodarstw rolnych spadła z 1,5 miliona do 1,3 milionów, a ich średnia wielkość w opisywanym okresie wzrosła z 9,8 ha do 11,1 ha. Do tego udział obszarów rolnych powyżej 15 ha w omawianym dziesięcioleciu wzrósł o 2,8 pkt. proc. 

Zobacz także: Oligopol Nawozowy podwyższa ceny i niszczy amerykańskie rolnictwo

Postępująca agregacja polskiego rolnictwa jest dobrym znakiem. Choć warto zaznaczyć, że zbyt skoncentrowane rolnictwo również nie jest korzystne dla kraju. W reportażu „Władcy jedzenia. Jak przemysł spożywczy niszczy planetę” Stefano Liberti wskazuje, że wielkie gospodarstwa rolne w Stanach Zjednoczonych i Brazylii przyczyniają się do dewastacji środowiska naturalnego. Z tego powodu badacze PIE zaznaczają, że bardzo ważne jest, aby rolnictwo miało taką strukturę, która pozwoli na zachowanie wysokiej produktywności i opłacalności przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko. 

Rolnik w Polsce jest coraz lepiej wykształcony

Analitycy PIE informują, że polski rolnik z każdym rokiem jest coraz lepiej wykształcony. W raporcie możemy wyczytać, że:

„W Polsce w 2018 r. większość mieszkańców wsi (52 proc.) miało wykształcenie średnie, pomaturalne lub niepełne wyższe. Był to wzrost o 38 pkt. proc. względem 1997 r. Dodatkowo, co piąta osoba w 2018 r. zdobyła wykształcenie wyższe (+17 pkt. proc.), a co czwarta (26 proc.) zasadnicze zawodowe (-2 pkt. proc.)”. 

Wykształcenie rolnika

Badacze PIE wskazują, że im lepiej wykształcony rolnik, tym bardziej skory do inwestycji w innowacyjne przedświecie. Obecnie globalne ocieplenie przyczynia się do zmiany klimatu w naszym kraju. Z tego powodu niezwykle ważne jest wdrożenie takich zastosować, które uczynią nasze rolnictwo przyjaznym środowisku i bardziej odpornym na zmiany pogody. 

Polscy rolnicy się starzeją

Na polskiej wsi zachodzą obecnie spore zmiany demograficzne. Jak informują nas autorzy raportu:

„Społeczeństwo wiejskie starzeje się szybciej niż ogólna populacja Polski (Wilkin, 2020). Jeszcze w 1990 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 15 proc. ludności miast i 11 proc. wsi – obecnie nawet co czwarta osoba na wsi jest w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w mieście jest to ok. 18 proc. ludności”.

Rolników coraz mniej, mieszkańców wsi coraz więcej

Co interesujące w ostatnich latach populacja polskiej wsi wzrosła, przy jednoczesnym spadku liczby rolników. Analitycy PIE donoszą, że w ostatnich latach coraz więcej ludzi przeprowadzało się z miasta na wieś, ale nie po to, by pracować na roli. Aktualnie 70% mieszkańców wsi pracuje w sektorze pozarolniczy. 

liczba polskich rolników

Co więcej, wielu niegdysiejszych rolników zmieniło miejsce prace w ostatnich dekadach. Na początku transformacji ustrojowej opisywany sektor zatrudniał aż 3,5 miliona Polaków. 30 lat później pracowało w nim już jedynie 1,5 mln.

Czytaj również: Brak CO2 powoduje poważne problemy dla przemysłu spożywczego

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker