Śmiertelność dzieci jest dobrym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego

Śmiertelność dzieci jest silnie skorelowana z zamożnością społeczeństwa i poziomem rozwoju cywilizacyjnego. Skutkiem tego jest fakt, że 200 lat temu najbogatsze państwa świata mogły marzyć o wskaźniku śmiertelności noworodków, który dzisiaj jest notowany w najbiedniejszych gospodarkach. Pomimo znaczącego postępu w redukcji śmiertelności dzieci, ciągle ten wskaźnik w niektórych miejscach jest wysoki. Na początku warto jednak … Czytaj dalej Śmiertelność dzieci jest dobrym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego