Polska

Polska unijnym liderem imigracji w 2020 roku. Ponad pół miliona osób

Polska unijnym liderem imigracji w 2020 roku. Nasz kraj wydał rekordową liczbę pierwszych pozwoleń pobytowych dla obywateli krajów spoza UE. W zeszłym roku wydaliśmy ich aż 598 tys.

Polska unijnym liderem imigracji!

Nawet pandemia nie zatrzymała imigracji do krajów Unii, ale przyczyniła się do spadku liczby pierwszych pozwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. W 2020 roku wydano ich łącznie 2,2 mln, co jest spadkiem o 24% (706 tys.) w porównaniu do 2019 roku. Jest to także pierwsze załamanie wzrostowego trendu obserwowanego w latach 2013-20. Statystyki pochodzą z baz danych Eurostatu.

Polska unijnym liderem imigracji w 2020 roku

Spadek liczby nowych zezwoleń był skutkiem ograniczeń podróżniczych i administracyjnych wprowadzonych w celu spowolnienia rozpowszechniania się koronawirusa. W 2020 roku spadła liczba pozwoleń we wszystkich czterech wyróżnianych przez Eurostat kategoriach (praca, edukacja, rodzina, inne). Z powodów rodzinnych spadek wyniósł 23% (-189 tys.), a do pracy przyjechało o 25% mniej imigrantów (-294 tys.). Największy spadek nastąpił w przypadku edukacji. W 2020 roku w tym celu wydano aż o 38% mniej pozwoleń (-153 tys.).

Zobacz także: Polityka imigracyjna rządu to tragedia

Głównym powodem ubiegania się o pozwolenie na pobyt są cele zarobkowe. Stanowią one 40% wszystkich pozwoleń. Następne miejsce zajmują sprawy rodzinne (28%). W celach edukacyjnych wydano 11% pozwoleń, a inne powody odpowiadają za 21% wszystkich wniosków.

Ilu imigrantów przyjęła Polska?

W 2020 roku Polska wydała co czwarte pierwsze zezwolenie na pobyt udzielony w UE obywatelom spoza UE. W zeszłym roku mimo spadku było to aż 598 tys., czyli 26% wszystkich zezwoleń. Gdyby wszyscy ci imigranci założyli nowe miasto, to byłoby to 5. największe miasto w Polsce (czwarty Wrocław liczy 643 tys. mieszkańców). To pokazuje, jak wielka jest skala imigracji do Polski.

— W 2020 roku Polska odpowiadała za 1/4 wszystkich wydanych pierwszych pozwoleń pobytowych dla obywateli krajów niebędących członkami UE. 502 tys. zezwoleń (-20% r/r) w ubiegłym roku nasz kraj wydał dla osób przybywających w celach zarobkowych, z czego 489 tys. dotyczyło obywateli Ukrainy — poinformował na swoim Twitterze ekonomista PIE, Andrzej Kubisiak.

Pod tym względem dystansujemy całą czołówkę. Drugie miejsce przypadło Niemcom, którzy udzielili jedynie 313 tys. takich zezwoleń (14% wszystkich) – czyli blisko połowę z tego co Polska. Na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania z wynikiem 312 tys. pierwszych zezwoleń.

Liczba pierwszych zezwoleń na pobyt w krajach UE

Wzrost zanotowano w jednym państwie UE — na Litwie. Udzielono tam o 5% więcej zezwoleń niż w 2019 roku (22 500 do 21 400). Co ciekawe, największy spadek zaliczył również nasz sąsiad. W Czechach liczba zezwoleń spadła aż o 54% (z 117 tys. w 2019 roku do 54 300 w 2020 roku). Drugi największy spadek odnotowała Grecja (53%), a na trzecim miejscu znalazła się Malta (48%).

Polska unijnym liderem imigracji zarobkowej, Francja krajem nauki

Biorąc pod uwagę same pierwsze zezwolenia związane z zatrudnieniem, na szczycie listy znów znalazła się Polska, która wydała 502 300 takich zezwoleń. To 22% wszystkich pierwszych zezwoleń w UE (niezależnie od kategorii). Pod względem zezwoleń w celach edukacyjnych, na pierwszym miejscu z wynikiem 72 700 pozwoleń, znalazła się Francja. Biorąc pod uwagę zezwolenia wydane z powodów rodzinnych, w 2020 roku najwięcej wydały Niemcy (130 700), Hiszpania (119 500) i Francja (80 200). Niemcy były pierwsze również pod względem zezwoleń na pobyt z innych powodów (153 000).

Wpływ imigrantów na polską gospodarkę

Grupa badaczy składająca się z Pawła Strzeleckiego, Jakuba Growieca i Robert Wyszyńskiego postanowiła sprawdzić, w jaki sposób bezprecedensowy napływ ukraińskich imigrantów do Polski przyczynił się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Z ich analizy wynika, że wkład pracowników z Ukrainy do wzrostu polskiego PKB wyniósł około 0,5 pkt proc. rocznie. 13% wzrostu PKB Polski w latach 2013-2018 zawdzięczamy migrantom za wschodniej granicy.

Można powiedzieć, że trafiło się nam naprawdę dobrze, ponieważ Ukraińcy należą do najbardziej pracowitych grup imigrantów w całej UE. Z danych Eurostatu wynika, że 86% z nich przyjechało do Unii w celach zarobkowych. Drudzy pod tym względem, z wynikiem 60%, byli Białorusini, którzy również jako cel swojej emigracji wybierają Polskę. Jak zbadała dev.by od sierpnia 2020 lutego 2021 wyjechało z Białorusi aż 15% informatyków. Ci, którzy zostali, uważają Polskę za najbardziej atrakcyjny kierunek.

Główne grupy imigrantów w UE

To dzięki temu, imigranci w Polsce mają w Polsce bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia. Pod tym względem konkurować może z nami jedynie Rumunia, Czechy i Litwa.

Stopa zatrudnienia imigrantów spoza UE

Jest to o tyle zaskakująca informacja, że pod względem zatrudnienia wśród autochtonów nasz kraj zajmuje dalszą pozycję. Stopa zatrudnienia wśród Polaków w wieku 20-64 lata wynosi 73,5% i jest niższa niż u imigrantów z innych państw Unii Europejskiej (77,6%) jak i wśród imigrantów spoza UE (78,2%). I pod tym względem jesteśmy naprawdę niezwykli, ponieważ tylko w Polsce i Litwie to imigranci spoza UE są grupą z największą stopą zatrudnienia. W kilku państwach najbardziej aktywni zawodowo są imigranci z UE, ale przeważnie to obywatele danego państwa mogą poszczycić się największym odsetkiem pracujących.

Stopa zatrudnienia w krajach UE

Stopa zatrudnienia w krajach UE

Jedynie w czterech państwach, imigranci spoza UE pracują częściej niż rodowici obywatele. Są to kolejno: Polska (+4,7 pp.), Litwa (+3,4 pp.), Czechy (+2,8 pp.) i Słowenia (0,4 pp.). Co łączy te państwa? Przede wszystkim przyjmowanie głównie imigrantów zarobkowych ze wschodu, a nie uchodźców z Afryki. Uchodźcy mają często problem z asymilacją i znalezieniem pracy w swoich nowych krajach. Wniosek jest jeden — imigranci ze wschodu Europy są dla gospodarki bardzo cenni.

Ukraińcy główną grupą imigrantów

W 2020, aż 601 200 Ukraińców otrzymało pierwsze zezwolenie na pobyt w krajach UE. To czyni Ukrainę największym źródłem imigracji do Unii. Aż 81% Ukraińców otrzymała zezwolenie w Polsce (488 900). Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Maroka (123 400), którzy w 56% trafili do Hiszpanii. Podium zamykają Indie (79 270).

Zobacz też: Mimo pandemii Ukraińcy dalej chętnie przyjeżdżają do Polski

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker