Europa

Populacja Rosji w ciągu roku zmniejszyła się o milion – nowy rekord!

Tak dużego spadku ludności Rosji w czasie pokoju jeszcze nie notowano. W ciągu ostatnich 12 miesięcy populacja Rosji skurczyła się o milion osób.

Z analizy oficjalnych rządowych statystyk wynika, że ostatni rok przyniósł Rosji niechlubny rekord demograficzny. W ciągu 12 miesięcy urodziło się, o blisko milion osób mniej niż zmarło.

Jak obliczył demograf Aleksiej Raksza, przyrost naturalny, czyli różnica między urodzeniami a zgonami, wyniósł w okresie od października 2020 roku do września 2021 roku -997 000. Oznacza to, że nawet nie biorąc pod uwagę emigracji, Rosja ma dziś o milion mieszkańców mniej niż rok temu.

Tak gwałtowny spadek to przede wszystkim pokłosie pandemii koronawirusa. Obecnie z powodu koronawirusa umiera oficjalnie ok. 1000 osób dziennie. Jest to najwyższy poziom od początku pandemii, ale trendy związane z liczbą zakażeń sugerują, że liczba zgonów będzie nadal rosnąć.

Zgony spowodowane koronawirusem w Rosji

Wykres z worldometers.info

Według danych rządowych pandemia koronawirusa pochłonęła już życia 200 tys. Rosjan. Dane te są prawdopodobnie niedoszacowane. Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie szacują, że zmarło już ponad 1,3 mln mieszkańców Rosji.

Całkowita populacja Rosji, wynosząca około 145 milionów, jest niższa niż w momencie objęcia władzy przez prezydenta Władimira Putina w 2000 roku, pomimo aneksji Krymu w 2014 roku, która dodała 2 miliony do oficjalnych rosyjskich statystyk ludności.

Poprzedni okres gwałtownego wyludniania się Rosji przypadał na lata 90. – dekadę wstrząsów gospodarczych, kiedy wskaźnik urodzeń załamał się, a problemy społeczne, takie jak bieda i alkoholizm, dramatycznie wzrosły. Poprzedni rekordowy spadek naturalnej populacji miał miejsce między lipcem 1999 a czerwcem 2000, kiedy populacja Rosji spadła o 983 000.

Po konsekwentnym wzroście w latach powojennych w Związku Radzieckim, populacja Rosji po upadku Związku Radzieckiego systematycznie spadała – a ogólną liczbę podtrzymywał jedynie napływ milionów pracowników migrujących z byłych republik sowieckich w Azji Środkowej.

Populacja Rosji powróciła do wzrostu na krótki okres około 2012 roku, po czym ponownie zaczęła spadać w latach poprzedzających pandemię, gdy gospodarka osłabła, a poziom życia spadł.

W ciągu dwóch dekad swoich rządów Putin promował szereg polityk i świadczeń socjalnych, aby zwiększyć słabnący wskaźnik urodzeń w kraju, takich jak hojny program „kapitału macierzyńskiego”, który daje nowym rodzicom równowartość ok. 25 tys. zł, które można przeznaczyć na mieszkanie lub edukację.

Rząd wykorzystał również kryzys demograficzny jako uzasadnienie swojej kampanii promującej to, co nazywa „tradycyjnymi wartościami rodzinnymi”, która obejmowała politykę, taką jak zakazanie adopcji parom osób tej samej płci i zakaz „propagandy gejowskiej”.

Zobacz też: Demograficzna tragedia. W Europie gorzej tylko w Mołdawii i Portugalii

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker