Polska

ARP S.A. planuje w pełni przejąć kontrolę nad spółką RAFAMET S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) planuje w pełni przejąć kontrolę nad spółką RAFAMET S.A. Z tego powodu wezwała do sprzedaży akcji firmy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wezwała do sprzedaży 2 276 487 akcji RAFAMET S.A., stanowiących ok. 52,71 proc. w kapitale zakładowym. Na dzień ogłoszenia wezwania ARP S.A posiada  2 042 214 akcji Rafametu, stanowiących około 47,29 proc. ogólnej liczby akcji.

Jak twierdzi ARP S.A, nabycie akcji to inwestycja w długoterminowy rozwój spółki.

– ARP daje gwarancję i bezpieczeństwo dla przyszłego rozwoju Rafametu i umacnianiu jego pozycji na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. ARP nie zamierza wycofać akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym ani podejmować żadnych działań do tego celu zmierzających – mówi Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Grupa Kapitałowa Rafamet składa się z podmiotu dominującego Rafamet S.A., Odlewni Rafamet Sp. z o.o. oraz dwóch spółek zależnych. Spółka specjalizuje się w produkcji obrabiarek specjalnych służących do obróbki kolejowych zestawów kołowych oraz jest dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym.

Zobacz także: ARP S.A. świętuje 30 lat działalności

Przejęcie spółki jest uzupełnieniem portfolio ARP S.A, która aktywnie stawia na rozwój przemysłu kolejowego. ARP S.A ma pod swoim zarządem producenta taboru kolejowego FPS Cegielski, a także odbiorcę tego taboru, przewoźnika Polregio.

– Pozytywnie zakończone negocjacje pozwolą ustabilizować strukturę właścicielską spółki co przełoży się na rozwój i zaistnienie na nowych rynkach. Choć już dziś Rafamet należy w tej branży do liderów na rynku globalnym, eksportując obrabiarki oraz odlewy żeliwne i sferoidalne między innymi do klientów z Chin, Malezji, Singapuru, Indonezji, Indii, Izraela, Turcji, Azerbejdżanu, Niemiec, Francji, Belgii, Czech, Norwegii, Włoch czy Peru – mówi Mateusz Berger, wiceprezes ARP S.A.

Początki firmy sięgają połowy XIX w., kiedy powstała mała odlewnia żeliwa, w której odlewano tuleje do osi wozów i furmanek. Z czasem fabryka rozszerzyła swoją działalność produkując również inne wyroby dla kolejnictwa, w szczególności obrabiarki, które obecnie stanowią kluczowy element działalności. W 1992 r. Spółka została przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Od 2007 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przez cały okres działalności Spółka wyprodukowała i sprzedała ponad 5 300 sztuk obrabiarek dla kolejnictwa oraz ponad 700 sztuk innych wielkogabarytowych obrabiarek specjalnych dla odbiorców z ponad 80 krajów, a udział eksportu w całkowitej sprzedaży ogółem wynosi ok. 70-80%.

Zobacz także: ARP pierwszą niebankową instytucją, która będzie wdrażać w Polsce gwarancję portfelową EFG

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker