Komentarze I Analizy

Urlop tacierzyński pomaga w zmniejszeniu nierówności międzypłciowych

Marcus Tamm z Institute of Labour Economics postanowił sprawdzić, w jaki sposób fakt, że Niemcy wprowadziły płatny urlop tacierzyński, wpłynął na tamtejsze społeczeństwo. W swojej pracy zatytułowanej „Fathers’ Parental Leave-Taking Childcare Involvement and Mothers’ Labor Market Participation” udowadnia on, że wprowadzenie wspomnianych urlopów doprowadziło do krótkotrwałego wzrostu podaży kobiet na rynku pracy i do długotrwałego wzrostu zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi. 


Z czego wynikają nierówności międzypłciowe?

Jak informuje Tamm, istnieją liczne dowody na to, że kobiety żyjące na terenie krajów OECD są rzadziej zatrudniane niż mężczyźni i mają niższe płace od nich, jeśli są zatrudnione. Różnice te są znacznie większe w przypadku matek niż kobiet bezdzietnych. Wynika to z tego, że po porodzie w rodzinach to głównie kobiety opuszczają rynek pracy na kilka miesięcy po to, aby zająć się dzieckiem. Co więcej, nawet kilka lat po porodzie matki dalej poświęcają więcej czasu na opiekę nad dziećmi niż ojcowie. 

Za tą sytuację odpowiadają głównie płatne urlopy wychowawcze przysługujące jedynie matkom. Zachęcają one do tego, by to właśnie kobiety zajęły się wychowaniem dziecka i na długo opuściły rynek pracy. Autor badania donosi, że to właśnie wspomniane urlopy przyczyniają się do tego, że zatrudnienie i zarobki kobiet są statystycznie niższe od tych mężczyzn.

Zobacz także: PIE: 1% Polaków decyduje się skorzystać z urlopu ojcowskiego

Niemcy wprowadzają urlop tacierzyński

Aby osiągnąć bardziej równy podział opieki nad dziećmi między rodzicami, wiele krajów postanowiło wprowadzić płatne urlopy tacierzyńskie. Jednym z takowych były Niemcy. W 2007 roku we wspomnianym państwie wprowadzono nowy system płatnych urlopów rodzicielskich. Reforma ta dotyczyła wszystkich rodziców, których dzieci urodziły się po 1 stycznia 2007 roku. Wprowadziła ona płatny 2-miesięczny urlop tacierzyński przysługujący każdemu ojcu. Każdy niemiecki mężczyzna mógł z niego skorzystać w ciągu pierwszych 14 miesięcy po urodzeniu dziecka. Ojciec na urlopie tacierzyńskim otrzymywał 67% pensji, jaką zarabiał przed porodem dziecka.  

Warto zaznaczyć, że wspomniana reforma przyczyniła się do spopularyzowania urlopów tacierzyńskich. Przed wprowadzeniem opisywanych regulacji udział ojców korzystających z urlopów rodzicielskich szacowany był na nie więcej niż 3%. Od 2007 roku ich udział zaczął systematycznie wzrastać. W 2014 roku wynosił on już 34% dla ojców z dziećmi urodzonymi w przytoczonym roku.

Skutki wprowadzenia urlopu tacierzyńskiego

Marcus Tamm w swoim badaniu stwierdza, że wprowadzenie urlopów tacierzyńskich w Niemczech wpłynęło na zwiększenie ilości czasu, jaką ojcowie poświęcają na wychowanie dzieci. Doprowadziło ono również do tego, że oboje rodziców zaczęło poświęcać podobną ilość czasu na pomoc swoim pociechom w odrabianiu prac domowych. Oba efekty utrzymują się nawet po powrocie ojców z urlopu. 

Choć warto zaznaczyć, że w odniesieniu do nierówności w zatrudnianiu ojców i matek, efekty wprowadzenia urlopów tacierzyńskich są raczej krótkotrwałe. Tamm twierdzi, że wspomniane urlopy doprowadziły do krótkotrwałego zwiększenia liczby godzin przepracowanych przez matki i krótkotrwałego zmniejszenia liczby godzin przepracowanych przez ojców. Przy czym podkreśla on, że opisywana reforma nie spowodowała spadku podaży pracy w Niemczech. 

Zobacz także: Kobiety posiadające dzieci zarabiają nawet o 45% mniej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker