Polska

Pracownicy fizyczni pracują najwięcej w Polsce!

Z przeprowadzonego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że pracownicy fizyczni zazwyczaj pracują ponad normę. Często biorą nadgodziny, co jest związane z brakiem specjalistów na rynku pracy. 


Popularny mit obalony

Dane wykorzystane w badaniu opierają się o deklaracje osób pracujących w danych branżach. Każdy podał, ile godzin faktycznie przepracowuje w głównym miejscu pracy w danym tygodniu. Analiza obejmowała zarówno osoby samozatrudnione, jak i pracowników najemnych. Tym samym badanie obala tezę, że najwięcej godzin w pracy spędzają pracownicy umysłowi. Pod względem długości czasu pracy, pracownicy budownictwa (41,4), transportu (40,8), górnictwa (39,8) oraz rolnictwa (39,6) spędzają w pracy najdłużej. Aby wyniki były wiarygodne, uwzględniono osoby przebywające na urlopach, pracujące na niepełny etat oraz biorące nadgodziny. Według badania najmniej pracują osoby zatrudnione w edukacji (34,7) oraz branży rozrywkowej i rekreacyjnej (35,5). 

Zobacz także: 2 miliony ludzi rocznie umiera z powodu chorób i urazów związanych z pracą

Pracownicy fizyczni pracują najwięcej

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, prawie co trzeci pracownik w branży budowlanej i w rolnictwie pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Ponadto wśród osób zatrudnionych w rolnictwie jest największy odsetek  pracujących ponad 50 godzin tygodniowo (14%). Dużo osób jednak pracuje mniej, niż wymaga tego pełny etat, co jest związane z sezonowością pracy. 

Choć co warto zaznaczyć, pracownicy ci statystycznie żyją najkrócej. Jak wykazało badanie ONZ, ok. 2 miliony osób rocznie umiera z przyczyn bezpośrednio związanych ze swoją pracą.

Zobacz także: Boom na rynku nieruchomości magazynowych!

W przypadku niektórych branż (budowlanej, transportowej) praca ponad normę nikogo nie dziwi. Tym bardziej że pracowników posiadających specyficzne uprawnienia czy umiejętności wciąż brakuje, dlatego osoby doświadczone często decydują się na nadgodziny. Co więcej, znaczna część osób pracujących fizycznie po pracy decyduje się na dorobienie na podstawie indywidualnych zleceń. Osoby przebywające w pracy ponad normę narażone są jednak na szereg zagrożeń, które związane są z krótszym czasem snu, chorobami fizycznymi, zmniejszoną produktywnością czy wzrostem błędów popełnianych w pracy. 

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker