Polska

Na badania i rozwój w Polsce przeznacza się coraz większe środki

Jak informują autorzy najnowszego tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), wydatki na badania i rozwój w Polsce znacznie wzrosły w 2020 roku. Choć warto zaznaczyć, że dalej stanowczo za mało inwestujemy w tę dziedzinę gospodarkę. 


Podczas pandemii wydatki na badania i rozwój w Polsce wzrosły

Mimo wdrożenia lockdownu w zeszłym roku, nakłady na badania i rozwój znacznie wzrosły w 2020 roku. Jak możemy wyczytać w najnowszym tygodniku PIE:

„Wydatki krajowe na badania i rozwój w Polsce wyniosły w 2020 r. 32,4 mld PLN, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7 proc. – podał GUS w informacji sygnalnej opublikowanej 5 listopada. Nakłady na B+R w relacji do PKB (GERD) wzrosły do 1,39 proc. w porównaniu z 1,32 proc. w 2019 r.”

Z danych ekspertów PIE wynika, że najbardziej do omawianego wzrostu inwestycji przyczynili się przedsiębiorcy. Odpowiadali oni za ponad 63% wspomnianego wzrostu wydatków. W ciągu zaledwie jednego roku przeznaczali oni na badania i rozwój o 1,4 miliarda złotych więcej. Drugim co do wielkości inwestorem w sektor B+R w Polsce jest szkolnictwo wyższe, które zwiększyło opisywane wydatki o pół miliarda złotych. Polskie państwo również przyczyniło się do wzrostu inwestycji w badania i rozwój, jednak w minimalnym stopniu. Sektor rządowy w 2020 roku przeznaczał na wspomniany sektor 0,6 mld PLN, a w 2019 oku wydał na niego 0,4 mld złotych. 

Na sektor B+R wydajemy coraz więcej, choć ciągle za mało

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, w Polsce w ostatnich dekadach znacznie wzrosła wielkość wydatków na badania i rozwój. Jeszcze w 1995 roku wydawaliśmy na sektor B+R jedynie 0,6% naszego PKB. Z kolei obecnie wydajemy aż 1,39% PKB, czyli ponad dwa razy więcej niż we wspomnianym roku. Wartym zaznaczenia jest również fakt, że od 2006 roku praktycznie z każdym kolejnym rokiem przeznaczaliśmy na badania i rozwój coraz większe środki. 

Jednak GERD nie jest jedynym wskaźnikiem, który wskazuje na to, że Polska staje się coraz bardziej innowacyjnym krajem. Do tego wniosku można również dojść, analizując liczbę ludzi zatrudnionych w sektorze B+R. Jak informują nas autorzy tygodnika PIE:

„Innym wskaźnikiem, który regularnie rośnie, jest udział pracowników B+R na 1000 pracujących. O ile w 2015 r. było to 6,8 osób, o tyle w 2020 r. było to już 8,7 osób. Liczebność personelu B+R w 2020 r. w Polsce wyniosła 283 tys. osób i było to o 4,6 proc. więcej niż w roku poprzednim”.

Choć, jak zaznaczają analitycy PIE, w odniesieniu do innych państw UE nadal inwestujemy zdecydowanie zbyt mało w badania i rozwój. Nasze 32,4 miliardów złotych wydane na sektor B+R dało nam jedynie 15 miejsce w Europie pod względem wskaźnika GERD. Co więcej, Polska wypada źle pod omawianym względem, nawet w porównaniu z państwami z Grupy Wyszehradzkiej. Węgry oraz Czechy przeznaczyły na wspomniany sektor kolejno 1,93% i 1,48% swojego PKB. Jedynym krajem V4, od którego przeznaczamy więcej na badania i rozwój, jest Słowacja. Słowacy na omawiany sektor przeznaczali jedynie 0,83% ichniejszego PKB.

Zobacz także: Za mało przeznaczamy na badania i rozwój

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker