Finanse

Kobiety w zarządach w Polsce zarabiają więcej od mężczyzn

W nowym raporcie autorstwa PwC przyjrzano się wynagrodzeniom członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2020 r. Wśród najbardziej zaskakujących informacji jest ta, że w 2020 roku to kobiety w zarządach zarabiały więcej od mężczyzn.


W swojej nowej analizie eksperci PwC postanowili przyjrzeć się wynagrodzeniom członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych w 2020 roku. W raporcie możemy znaleźć mnóstwo interesujących informacji związanych z płacami na polskiej giełdzie.

Wynagrodzenia zarządów w 2020 roku spadły

Zarządy na polskiej giełdzie zarobiły w rok temu mniej niż w 2019 roku. Mediana wynagrodzeń całkowitych zarządów spółek giełdowych wyniosła 842 tys złotych. To o ponad 200 tys. złotych mniej niż w 2019, kiedy było to 1,048 mln zł. Na najwyższe zarobki można było liczyć w zarządach spółek znajdujących się w WIG20. Mediana całkowitego wynagrodzenia zarządów wyniosła tam 1,322 mln zł wobec 1,660 mln zł rok wcześniej.

Ze względu na strukturę akcjonariatu najlepiej zarabiały zarządy spółek w rękach strategicznego inwestora zagranicznego. Na WIG20 mediana zasadniczego wynagrodzenia zarządu wyniosła 1,299 mln zł. Bardzo dobrze opłacany na WIG20 był też zarząd, gdzie dominował akcjonariat prywatny. Mediana zasadniczego wynagrodzenia wyniosła tam 891 tys. złotych. Nieco gorzej płacono w spółkach w rękach Skarbu Państwa, gdzie było to 753 tys. zł. Najgorzej (w przypadku WIG20) zarabiały zarządy, gdzie akcjonariat jest rozproszony. W przypadku mniejszych indeksów (mWIG40 i sWIG80) wynagrodzenia były bardziej wyrównane.

Wynagrodzenia zarządów polskich spółek giełdowych w 2020 roku

Największy wzrost indywidualnego wynagrodzenia całkowitego członków zarządu zanotowano wśród spółek zajmujących się handlem. Członkowie zarządów mogli liczyć tam na 40% wzrost pensji. Wysoki wzrost odnotowano również w IT (+16%) i firmach produkcyjnych (+18%). W przypadku firm zajmujących się usługami i produktami szybkozbywalnymi (np. żywność czy środki czystości) odnotowano silny spadek. Było to kolejno 15% i 31% obniżki.

Jeżeli chodzi o zmianę wynagrodzeń pozostałych pracowników, to największy wzrost odnotowano w branży IT. Można było liczyć tam na wynagrodzenia wyższe o 23%. W pozostałych sektorach zanotowano jednocyfrowy wzrost.

Zmiany indywidualnego wynagrodzenia całkowitego członków zarządu oraz pozostałych pracowników

Największe przeciętne wynagrodzenia całkowite zarządów są w branży finansowej. Wyniosły one tam w zeszłym roku aż 1,475 mln zł, czyli blisko o 400 tys. więcej niż w 2019 roku. Na drugim miejscu z wynikiem 896 tys. uplasował się handel. Branża IT charakteryzuje się najniższymi wynagrodzeniami.

Wysokość przeciętnych wynagrodzeń całkowitych zarządów w poszczególnych branżach (w tys. zł)

W 2020 roku mniejsze wynagrodzenia zasadnicze i większe premie

W czasie pandemii spadł udział wynagrodzeń zasadniczych. W 2019 roku wynosił on 77% wynagrodzenia zarządów, a w 2020 roku jedynie 54%. Wzrósł za to udział premii i nagród — z 19% do 42%.

— W 2020 r. spółki po raz pierwszy były zobowiązane do publikowania raportów o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych. Wymóg wynikający z ustawy o ofercie publicznej narzuca spółkom obowiązek opublikowania określonych w ustawie danych dotyczących wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych. Doprowadziło to do uszczegółowienia oraz do pewnego stopnia ujednolicenia sposobu prezentacji danych wynagrodzeniowych. Dzięki bardziej szczegółowemu rozbiciu danych wynagrodzeniowych, zidentyfikowaliśmy wyższy niż wynikało to z poprzednio publikowanych danych udział wynagrodzeń zmiennych w strukturze pakietu wynagradzania —  czytamy w raporcie.

Ile zarabiały kobiety w zarządach

Najczęstszym kryterium stosowanym do oceny wyników do ustalania wysokości wynagrodzeń zmiennych przez spółki jest zysk spółki. Co piąta firm odnosi się również do kosztów. Co dziesiąta spogląda na wartość akcji. 25% stosuje kryteria niefinansowe.

 Stosowanie kryteriów oceny wyników do ustalania wysokości wynagrodzeń zmiennych przez spółki Prezesi zarabiają 20 razy więcej od innych pracowników

Wskaźnik CEO pay ratio, czyli stosunek wielkości wynagrodzenia prezesów do średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników wynosi wśród 140 największych spółek na polskiej giełdzie 20,5. Jest on najmniejszy w przypadku indeksu WIG20 (18,1), a największy w przypadku indeksu sWIG80 (21,9). Największy CEO pay ratio zanotowano w przypadku Comarch S.A. Prezes zarabia tam aż 118,5 razy więcej od pozostałych pracowników. Drugie miejsce przypadło firmie Wawel S.A., gdzie było to 103,5 razy więcej. Na trzecim miejscu z wynikiem 65,7 razy więcej znalazł się Getin Noble Bank S.A.

Stosunek wynagrodzenia prezesa zarządu do średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników

Kobiety w zarządach stanowią mniejszość

Jeżeli chodzi o różnorodność płciową w zarządach, to nadal jest ona bardzo niska. Kobiety stanowią jedynie 4% wszystkich prezesów. Jest to jednak wynik dwa razy lepszy niż w 2019 roku. W przypadku członków zarządu nie zanotowano zmian. Niezmienne kobiety w zarządach stanowiły jedynie 14%.

Kobiety w zarządach

Wynagrodzenie kobiety w zarządach zarabiały lepiej od mężczyzn

Chyba najbardziej zaskakującym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt, że całkowite wynagrodzenie kobiet było w 2020 roku wyższe od całkowitego wynagrodzenia mężczyzn. W 2019 roku mężczyźni zarobili o 67 tys. zł więcej. W 2020 przewaga była po stronie kobiet, które otrzymały o 28 tys. zł więcej.

Z kolei biorąc pod uwagę same wynagrodzenia zasadnicze, to nadal mężczyźni zarabiają więcej. Wniosek płynący z tych danych jest taki, że decydującym czynnikiem były premie i nagrody.

Wynagrodzenie zasadnicze i całkowite ze względu na płeć

Obcokrajowców coraz więcej i zarabiają więcej od Polaków

W zarządach spółek było w 2020 roku 11% osób o niepolskim obywatelstwie. To o 2 pp. więcej niż w przypadku 2019 roku. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, w czasie pandemii to zagraniczni członkowie zarządów zarabiali więcej od Polaków. Wyższe były zarówno ich wynagrodzenia zasadnicze jak i całkowite.

Różnorodność w zarządach (obywatelstwo, 2019 vs. 2020)

Spadają wynagrodzenia całkowite rad nadzorczych

W 2020 roku po raz trzeci z rzędu spadła średnia oraz mediana wynagrodzeń całkowitych rad nadzorczych. W 2018 roku średnia wyniosła 134 tys. zł. W 2020 roku było to już tylko 108 tys. zł. Spada również mediana (z 85 tys. zł do 82 tys. zł). Jest to zasługa spadków w mWIG40. Zarówno w WIG20 jak i sWIG80 mediana wzrasta.

Średnia i mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Zwiększa się także równość wynagrodzeń. W 2019 roku 4% członków rad nadzorczych zarobiło ponad 600 tys. zł. W 2020 roku był to już jedynie co setny członek rady. Wzrosło grono osób zarabiających między 36 a 199 tys. zł. W 2019 roku było to 61%, a w 2020 roku zarabiało tyle 63% wszystkich członków rad.

Rozkład wynagrodzeń rad nadzorczych i relacja do wynagrodzeń zarządów

Więcej przewodniczących i członkiń rad nadzorczych

Co ciekawe, wzrósł udział kobiet wśród przewodniczących rad nadzorczych. W 2019 roku było to 11%, a w zeszłym roku już 16%. Wzrost nastąpił także w udziale kobiet we wszystkich członkach rad — z 15% do 17%.

Jeżeli wziąć pod uwagę wysokość wynagrodzenia, to kobiety na stanowisku przewodniczącej zarobiły w zeszłym roku o 8 tys. zł mniej. W przypadku wszystkich członków rad nadzorczych tak samo jak dwa lata temu, to kobiety mogą pochwalić się wyższą medianą zarobków (79 tys. zł vs 82 tys. zł).

Różnorodność w radach nadzorczych

Wszystkie wykresy pochodzą z raportu PwC „Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2020 r.”

Zobacz też: Czy gender pay gap istnieje?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker