Uncategorized

PIE: 1% Polaków decyduje się skorzystać z urlopu ojcowskiego

W Polsce, pomimo przysługującego urlopu ojcowskiego, wciąż mało młodych ojców decyduje się na skorzystanie z niego. Mają na to wpływ zarówno czynniki ekonomiczne, jak i wzorce kulturowe. 


1% Polaków korzysta z urlopu ojcowskiego

Jak podaje PIE, mężczyźni stanowią zaledwie 18% beneficjentów urlopu urlopów rodzicielskich. Według danych OECD najwięcej ojców decyduje się na przerwę w pracy w Szwecji, na Islandii oraz w Portugalii (ok. 40%).  W Polsce jednak wciąż można zaobserwować dość dużą asymetrię, jeśli chodzi o dzielenie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Przeważnie obowiązek opieki spoczywa na matce, która rezygnuje tymczasowo z pracy. Jak pokazują statystyki, w przypadku mężczyzn urlop ojcowski wciąż jest rzadkością. 

Dlaczego Polacy rzadko korzystają z urlopu tacierzyńskiego?

Mała popularność urlopu ojcowskiego wynika z kilku czynników. Jednak duże znaczenie ma asymetria w zarobkach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Jak opisuje Radosław Ditrich w artykule Czy gender pay gap istnieje?, problem w tkwi w tzw. gender gap, tłumaczonym również jako luka płacowa. Dotyczy ona różnicy w wysokości wynagrodzenia na danym stanowisku pomiędzy kobietami a mężczyznami. Pomimo że Polska na tle Europy nie wypada źle, jeśli chodzi o różnice płacowe (unijna średnia wynosi 14,1%), to uwzględniając wskaźnik zatrudnienia, sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej. Według danych Eurostatu z III kwartału 2020 wyniósł on 81,6% dla mężczyzn i 65,6% dla kobiet. W przypadku panów jest to wynik lepszy od unijnej średniej, w przypadku pań – gorszy.

Interpretując wykresy dotyczące różnic płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami, można z całą pewnością stwierdzić, że kobiety biorą częściej urlop rodzicielski, gdyż zarabiają mniej. Jednak to nie jedyna przyczyna, która wyjaśnia, dlaczego urlopy ojcowskie cieszą się małą popularnością w Polsce. Duże znaczenie mają czynniki kulturowe. Przyjęło się, że to kobieta opiekuje się dzieckiem na co dzień, mężczyzna zaś – pod nieobecność matki. Jednak wzorce kulturowe wciąż ulegają zmianom. Większy udział ojców w wychowywaniu dziecka może przyspieszyć powrót do pracy młodej matki oraz pozytywnie wpłynie na bardziej zrównoważony podział obowiązków domowych między rodzicami. 

Zobacz także: Urlop tacierzyński pomaga w zmniejszeniu nierówności międzypłciowych

 

 

 

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker