Nieruchomości

Mieszkanie bez wkładu własnego. Jakie warunki trzeba spełnić?

W ramach Polskiego Nowego Ładu już od 2022 roku będzie można wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie bez wkładu własnego. Do tego, jeśli podczas spłacania kredytu, w danym gospodarstwie domowym urodzi się dziecko, będzie ono mogło skorzystać ze spłaty rodzinnej. W jej ramach Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) spłaci część kredytu hipotecznego danego gospodarstwa domowego. 


Rząd wprowadza program Mieszkanie bez wkładu własnego

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii w 2022 roku wejdzie w życie nowy program rządowej partii o nazwie Mieszkanie bez wkładu własnego. W jego ramach Bank Gospodarstwa Domowego będzie obejmował gwarancją wkład własny danego gospodarstwa domowego. Co warto zaznaczyć, wkład ten nie może stanowić więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt i nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Do tego kredyt hipoteczny musi zostać udzielony na co najmniej 15 lat. Rząd ustanowił również, że może być on zdenominowany jedynie w złotówkach. Ministerstwo twierdzi, że decyzja ta wynika z tego, iż nie chce ono wystawić kredytobiorców na ryzyko związane ze zmieniającymi się kursami walutowymi. 

Program Mieszkanie bez wkładu własnego zawiera specjalne mechanizmy, które według rządu mają ograniczyć możliwość stymulowania wzrostu cen mieszkań. Jednym z nich jest ustawowy, maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 kwadratowy powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Warto zaznaczyć, że Rada Ministrów będzie mogła obniżyć wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z programu?

Jak zaznaczają politycy z partii rządzącej, program ten nie jest skierowany do osób o niskich dochodach. Aby otrzymać od BGK gwarancję wkładu własnego, trzeba zaciągnąć kredyt hipoteczny, z którego obsługą nie poradziłoby sobie większość ubogich gospodarstw domowych. 

Co warto podkreślić, jeśli dane gospodarstwo domowe chce otrzymać od państwa pieniądze w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego, jego członkowie nie mogą być właścicielami innego mieszkania. Jednak zasada ta nie dotyczy gospodarstw domowych, w których żyje dwójka albo więcej dzieci. Jak możemy wyczytać na rządowej stronie:

„W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest dwoje, 75 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest troje, i 90 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma”. 

Do tego prezydent podpisał ustawę, na mocy której ze spłaty rodzinnej będą mogli skorzystać beneficjenci programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Wystarczy, że w czasie, w którym dane gospodarstwo domowe spłaca swój kredyt hipotetyczny, powiększy się ono o drugie albo kolejne dziecko. Osobie takiej BGK spłaci 20 tys. zł kredytu hipotecznego, jeśli urodzi się jej drugie dziecko oraz 60 tys., gdy jego rodzina zwiększy się o trzecie albo kolejne dziecko.  

Zobacz także: Czy Nowy Ład naprawi rynek mieszkaniowy? [ANALIZA]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker