Polska

Wydatki na zdrowie w 2020 roku wzrosły w całej UE oprócz Polski

Eurostat udostępnił najnowsze dane dotyczące wydatków na ochronę socjalną chorych i ochronę zdrowia. Uwagę przykuwa fakt, że wydatki te w relacji do PKB wzrosły we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Polski.

Jak wynika z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznegorok 2020 przyniósł wzrost wydatków na zdrowie i opiekę nad chorymi względem PKB. Na tle całej stawki szczególnie wyróżnia się Polska. Nie dość, że wydajemy na zdrowie najmniej, to jedynie u nas te wydatki zmalały.

Wydatki na zdrowie – kto wydaje najwięcej?

Wśród państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane szacunkowe na 2020 r., wydatki na ochronę socjalną i opiekę zdrowotną wyrażone jako odsetek PKB danego kraju, najwyższe wskaźniki odnotowano w Niemczech. Za Odrą na ten cen wydano 11,2% PKB. Na drugim miejscu znalazła się Francja, gdzie 10% PKB zostało przeznaczone w zeszłym roku na opiekę zdrowotną i ochronę socjalną chorych. Podium z wynikiem 8,8% PKB zamyka Belgia.

Zobacz też: Polacy wydają na zdrowie prawie najmniej w całej Unii Europejskiej

Najniższe wydatki na zdrowie odnotowano w Polsce. Jest to jedyny notowany kraj, gdzie nie przekroczyły one nawet 5% PKB. W 2020 roku na ten cel wydano nad Wisłą 4,8% PKB. Słabe wyniki również wśród państw nadbałtyckich. W Estonii było to 5,1% PKB, a na Litwie i Łotwie po 5,2% PKB.

Pandemia spowodowała wzrost wydatków na zdrowie

Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost wydatków na zdrowie. Jest to dość intuicyjne. Zdziwieniem może być fakt, że Polska jako jedyny notowany kraj odnotował spadek w relacji do PKB. Wzrost w dużej mierze wynikał ze spadku PKB, stąd rezultat naszego kraju bardzo szokuje.

Największy wzrost świadczeń chorobowych i zdrowotnych w latach 2019–2020 w państwach członkowskich, dla których dostępne są dane szacunkowe na 2020 r., odnotowano na Cyprze (+2,2 pp. PKB). Za Cyprem uplasowała się Belgia (+1,3 pp. PKB) i Czechy (+1,2 pp. PKB). W Polsce spadek wyniósł 0,3 pp. PKB.

Według OECD nasze wydatki na zdrowie w 2020 roku wzrosły

Dane te wydają się być dość zaskakujące. Co ciekawe, stoją one w sprzeczności z danymi OECD. Według tej organizacji wydatki na zdrowie wzrosły w 2020 roku do 5,24% PKB.

Wydatki na zdrowie jako % PKB w Polsce, OECD

Zobacz też: Dzięki lepszemu planowaniu miast można uniknąć 20% zgonów

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker