Polska

ORLEN coraz mocniej inwestuje w rozwój biogazowni i biometanowni

PKN ORLEN angażuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii. Koncern podpisał, wspólnie z innymi podmiotami, w tym z ORLEN Południe, spółką z Grupy ORLEN, porozumienie zakładające zintensyfikowanie prac w obszarze biogazu i biometanu.


Rozwój tego sektora OZE wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zmniejszenie importu surowców energetycznych. To już kolejna inicjatywa PKN ORLEN, która wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Biometan to biogaz produkowany z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego. Powstaje poprzez oczyszczanie biogazu głównie ze związków siarki i dwutlenku węgla. Może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru i być wykorzystywany w transporcie.

PKN ORLEN do porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przystąpił wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a także przedstawicielami m.in. inwestorów, organizacji branżowych i jednostek naukowych.

Podpisane porozumienie zakłada intensyfikację działań w kluczowych dla branży obszarach. To przede wszystkim wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, skutecznych mechanizmów wsparcia i promocji, a także rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu, budowa krajowego łańcucha dostaw, edukacja i wykorzystanie potencjału intelektualnego, uwzględniającego współpracę międzynarodową.

Podjęte działania mają przyczynić się do wzrostu wykorzystania biogazu i biometanu, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych. Będzie to możliwe poprzez zagospodarowanie lokalnie dostępnej biomasy rolniczej w biogazowniach i biometanowniach.

Kompetencje w tym obszarze odnawialnych źródeł energii konsekwentnie rozwija ORLEN Południe. Spółka z Grupy ORLEN nabyła już trzy biogazownie rolnicze, w których z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce. Jednocześnie ORLEN Południe wspólnie z PGNiG złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker