Polska

KE ocenia pozytywnie stabilność polskiej gospodarki

Komisja Europejska dokonała analizy 42 kluczowych wskaźników makroekonomicznych dotyczących krajów wspólnoty. Stwierdzono, że nierównowagi makroekonomiczne występują w większości państw UE, nie obejmują jednak Polski. Stabilność polskiej gospodarki została oceniona pozytywnie. 

Stabilność polskiej gospodarki na tle pozostałych państw UE

Jak donoszą analitycy PIE, brak równowagi makroekonomicznej dotyczy państw takich jak: Chorwacja, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Szwecja. Co więcej, KE alarmuje o występowaniu bańki cenowej na rynku mieszkań w Danii, Luksemburgu i na Słowacji. Problem spadającej konkurencyjności gospodarczej dotyczy Czech, natomiast w przypadku Węgier zwrócono uwagę na zły stan finansów publicznych. W Polsce sytuacja makroekonomiczna jest stabilna, jednak zaakcentowano umiarkowane ryzyko przegrzania rynku pracy oraz rynku nieruchomości. Podkreślono negatywny wpływ rosnących kosztów pracy oraz realnego wzrostu cen mieszkań na gospodarkę. Problemem, który również dotyczy polskiej gospodarki, jest głęboki deficyt w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto (-44,5%).

Analizując poniższe wykresy dla Grupy Wyszehradzkiej, można z całą pewnością stwierdzić, że najgorzej jest w przypadku Węgier. KE zwraca uwagę przede wszystkim na tempo wzrostu zobowiązań sektora finansowego, które w przypadku węgierskiej gospodarki znacznie wykracza ponad próg ostrożnościowy.

Najgorzej KE ocenia stabilność w krajach południowych (w Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji). Problemy, jakie zdiagnozowano to przede wszystkim wzrost bezrobocia, spadek znaczenia państw w eksporcie światowym, wysoki dług publiczny oraz deficyt salda rachunku obrotów bieżących oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto.

Nierównowaga na rynku mieszkań wspólnym mianownikiem gospodarek

Komisja Europejska zwraca uwagę na brak równowagi na rynku mieszkaniowym. Poza Cyprem, Irlandią i Łotwą dynamika cen mieszkań przekroczyła tempo wzrostu dochodów w krajach wspólnoty. W Grecji 36% mieszkańców przeznacza średnio 40% miesięcznych dochodów na utrzymanie mieszkania. W 14 krajach zaś zakup mieszkania o powierzchni ok. 100m2 wymaga dziesięciu lat pracy, uwzględniając średnie dochody.

Analiza zaprezentowana przez Komisję Europejską pokazuje, że Polska na tle innych państw, w szczególności położonych na południu, ma stosunkowo stabilną pozycję makroekonomiczną.

Zobacz także: Skandynawski fundusz masowo skupuje polskie mieszkania

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker