Europa

Eurostat: Zdrowie Polaków na tle UE wypada fatalnie

Najnowsze dane Eurostatu sugerują, że zdrowie Polaków jest jednym z najgorszych w całej UE. Które kraje wypadają najlepiej, a które najgorzej?

Pandemia COVID-19 sprawiła, że zdrowie Polaków stało się ostatnio z jednym z najczęściej omawianych w  naszym kraju tematów. Coraz większą wagę przywiązujemy do ochrony zdrowia i finansowania ochrony zdrowia.

Zobacz też: Wydatki na zdrowie w 2020 roku wzrosły w całej UE oprócz Polski

Jak wynika z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, rok 2020 przyniósł wzrost wydatków na zdrowie i opiekę nad chorymi względem PKB. Na tle całej stawki szczególnie wyróżnia się Polska. Nie dość, że wydajemy na zdrowie najmniej, to jedynie u nas te wydatki w zeszłym roku zmalały. Należy jednak pamiętać, że nie Eurostat nie posiada danych ze wszystkich państw.

Wydatki na leczenie i socjalną ochronę chorych, Eurostat 2020

Wydatki na leczenie i ochronę socjalną chorych, Eurostat 2020

Zdrowie Polaków bardzo słabe

Europejski Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące oceny swojego zdrowia przez różne narodu. W 2020 roku średnio 72,1% mężczyzn w UE postrzegało swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Podobnie uważa 67,1% pań zamieszkujących UE. W Polsce swój stan zdrowia dobrze lub bardzo dobrze oceniało jedynie 64,6% mężczyzn i 59,1% kobiet. Gorszy wynik od naszego kraju osiągnęły jedynie 4 państwa Unii Europejskiej.

Zdrowie Polaków jest tak kiepskie z kilku powodów. Po pierwsze są nim niskie wydatki. Wydajemy na zdrowie relatywnie mało, więc i jakość świadczonych usług nie będzie wysoka. Drugim powodem jest deficyt pielęgniarek i lekarzy. Jak wynika z udostępnionych przez OECD danych na temat liczby lekarzy i pielęgniarek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w państwach członkowskich, nasz kraj wypada najgorzej w Europie. W OECD gorsze wyniki osiągnęła jedynie Kolumbia, Meksyk i Turcja.

Liczba pielęgniarek i lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, OECD 2020

Kolejki do lekarza coraz dłuższe

Brak personelu medycznego powoduje wzrost czasu oczekiwania na wizytę u lekarza. Jak wynika z badań fundacji Watch Health Care, Jeszcze w 2017 roku, przeciętny czas oczekiwania na gwarantowane świadczenie zdrowotne w Polsce wyniósł 3,1 miesiąca. Pod koniec 2019 było to już 3,8 miesiąca. Pandemia, która graniczyła dostęp do specjalistów, jedynie pogorszyła sprawę. Szacuje się, że 70–80 proc. pacjentów z nowotworami trafia do lekarza zbyt późno. To powoduje, że nasz kraj jest w czołówce państw OECD pod względem umieralności na raka.

Czas oczekiwania na wizytę u lekarza w Polsce, wykres

Prócz kolejek, problemem jest też m.in. czystość powietrza w Polsce. Nasz kraj stale znajduje się wśród najbardziej zanieczyszczonych na kontynencie.

Najzdrowsi są Irlandczycy i mieszkańcy Holandii

Z danych Eurostatu wynika, że najzdrowsi w Unii Europejskiej są Irlandczycy. Aż 83% populacji tego kraju ocenia stan swojego zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Dobre wyniki zanotowali także Holendrzy, Grecy, Szwecji i mieszkańcy Cypru.

Najgorszym zdrowiem cechują się mieszkańcy Litwy. W tym kraju mniej niż połowa mieszkańców ocenia stan swojego zdrowia dobrze. Na Łotwie blisko 50% obywateli uważa, że ich zdrowie jest dobre lub bardzo dobre. Słaby wynik odnotowała także trzecia republika nadbałtycka — Estonia. Niski wynik tych państw może być wynikiem alkoholizmu i starzejącego się społeczeństwa. Dla przykładu Litwa straciła po 1990 roku aż jedną czwartą swojej populacji. Czwartym krajem, gdzie zdrowie oceniane jest gorzej niż w Polsce, jest Portugalia. Nieco lepszy wynik od Polski zanotowały Czechy, Niemcy i Węgry.

Odsetek populacji po 16 roku życia, który ocenia swoje zdrowie dobrze lub bardzo dobrze, Eurostat 2020

Odsetek populacji po 16 roku życia, który ocenia swoje zdrowie dobrze lub bardzo dobrze, Eurostat 2020

Zobacz też: Nowy Ład a zdrowie. Większe nakłady i wyższe wynagrodzenia medyków

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker