Komentarze I Analizy

Sonda tlenowa – najważniejsze informacje

Sonda tlenowa jest przyrządem, który służy do mierzenia zawartości tlenu w wodzie oraz roztworach wodnych. Jak działają sondy tlenowe i dlaczego w ogóle przeprowadza się takie pomiary? O tym poniżej.

Rodzaje sond tlenowych

Sondy tlenowe do badania zawartości tlenu w wodzie, przeznaczone dla komercyjnych zastosowań, dzielą się na dwie kategorie:

  • elektrochemiczne,
  • optyczne.

Przyjrzyjmy się bliżej obydwu powyższym kategoriom.

Sonda tlenowa galwaniczna

Tlen rozpuszczony w wodzie przedostaje się do sondy galwanicznej poprzez specjalną membranę. W urządzeniu znajduje się zanurzona w elektrolicie katoda, która jest połączona z anodą, również zanurzoną w elektrolicie. Tym samym pomiędzy obydwiema elektrodami przepływają elektrony. Gdy tlen trafia na katodę, zostaje poddany reakcji redukcji. W praktyce oznacza to, że zwiększa się przepływ elektronów. Im więcej tlenu, tym mocniejszy impuls, co jest następnie odczytywane przez odpowiedni czujnik.

Warto jednak pamiętać, że aby pomiar sondą galwaniczną w ogóle mógł się odbyć, może być wymagany, chociaż niewielki przepływ badanego medium. Poza tym obecność niektórych związków chemicznych w badanej próbie, na przykład siarkowodoru, może zakłócać dokładność pomiaru.

Sonda tlenowa optyczna

W sondzie optycznej nie ma żadnych elektrod. W tym przypadku rozpuszczony w cieczy tlen zakłóca właściwości specjalnego, świecącego luminoforu. Zmiany charakteru światła są następnie odczytywane i interpretowane przez fotodetektor, dzięki czemu można określić ilość tlenu znajdującego się w wodzie. Sondy optyczne nie wymagają przepływu medium. Ponadto uzyskane dzięki nim wyniki badań zazwyczaj nie są podatne na obecność innych związków chemicznych, na przykład wyżej wspomnianego siarkowodoru.

Sonda tlenowa optyczna

W jakich sytuacjach najczęściej bada się poziom tlenu w wodzie?

Z sond tlenowych korzysta się między innymi w następujących sytuacjach:

  • Gdy chcemy ustalić warunki życia ryb, roślin czy innych organizmów w akwariach, rzekach, jeziorach itp.
  • W sytuacjui gdy chcemy zbadać zawartość tlenu w ściekach w celu ustalenia szybkości rozkładu substancji organicznych przez bakterie tlenowe.
  • Gdy interesuje nas zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie wodociągowej. Wskaźnik ten może pomóc m.in. w ustaleniu intensywności ewentualnej korozji rurociągów.
  • Gdy chcemy zbadać zawartość tlenu w napojach. Generalnie im jest go więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że napój może ulec niechcianej fermentacji.

Gdzie kupić sondę tlenową?

Najwyższej jakości sondy tlenowe, idealne do wyżej wymienionych zastosowań, znajdziesz na JUMO.PL.

I tak JUMO dTRANS O2 01 to tlenowa sonda chemiczna, która posiada również możliwość zmierzenia temperatury danego medium za pomocą sensora Pt1000 w układzie dwuprzewodowym. Urządzenie to jest dostępne z opcjonalnym modułem sterującym. Pomiar może być dokonywany z uwzględnieniem takich zmiennych kompensacyjnych, jak temperatura, ciśnienie atmosferyczne i zasolenie.

Z kolei JUMO digiLine O-DO S10 to sonda optyczna, którą można konfigurować i kalibrować z pomocą komputera PC dzięki specjalnemu oprogramowaniu. Pomiar zawartości tlenu jest automatycznie kompensowany z temperaturą, a także – opcjonalnie – z ciśnieniem powietrza oraz zasoleniem badanego medium. Urządzenie to posiada wszystkie zalety dobrej jakości sond optycznych, zawierając dodatkowo specjalny moduł autodiagnostyki.

Zobacz także: Inwestycje w LEGO mogą przynieść większy zwrot niż sztuka i diamenty

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker