Polska

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 9,8%!

Zgodnie z najnowszym komunikatem GUS z odczytami za listopad, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 9,8% w ujęciu rocznym. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w 2021 roku wzrosło natomiast o 0,7%. Przeciętna płaca była rekordowa, po raz pierwszy była wyższa niż 6 tys. zł.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce coraz wyższe

Sektor przedsiębiorstw uwzględnia podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 1,8% m/m, wynosząc 6 022,49 zł. Wzrosło również zatrudnienie, w ujęciu miesięcznym było to 0,2%, co wynika głównie z większego popytu na pracę sezonową w okresie przedświątecznym. Co więcej, porównując obecną sytuację (listopad 2021) do stanu sprzed roku (listopad 2020), przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,7%.page1image13335744

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Źródło danych GUS

Zobacz także: Płaca minimalna w 2022 roku. Wynagrodzenie osiągnie kolejną granicę

Wzrost wynagrodzeń – potencjalne przyczyny

Dla porównania w październiku średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wynosiła 5917,15 zł (wzrost o 8,4% r/r oraz 1,6% m/m). Zdaniem analityków mBanku tak silny wzrost wynagrodzeń może wynikać z przesuwania premii świątecznych. Wskazują oni, że rzetelne dane będzie można przeanalizować dopiero po grudniowej analizie. Eksperci ING przekazują, że wzrost płac przekroczył oczekiwania ekonomistów. Z prognozowanego wzrostu 8,9% r/r, GUS podał 9,8% r/r. Analitycy podają, że może to wynikać z niskiego bezrobocia i silnych żądań płacowych wywołanych inflacją oraz wcześniejszych wypłat premii za 2021 rok, dla tych pracowników, którym efektywne podatki wzrosną przez Nowy Ład.

Główny Urząd Statystyczny w komunikacie podaje również, że:

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji 'Informacja i komunikacja’ w wysokości 9 992,89 zł (wzrost o 8,3 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji 'Zakwaterowanie i gastronomia’ na poziomie 4 194,1 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 11,6 proc.)

Bezrobocie w Polsce systematycznie maleje. Ponadto według prognoz Związku Przedsiębiorców o Pracodawców i w 2022 roku może zbliżyć się do poziomu sprzed pandemii. Jednak na dokładne dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku należy poczekać do stycznia.

Zobacz także: ZPP: Prognozy ekonomiczne na 2022 rok niosą nadzieję

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker