Polska

Inwestycje energetyczne Grupy ORLEN ze wsparciem z rynku mocy

Grupa ORLEN zakontraktowała co najmniej 2,17 GW na aukcji głównej na rok dostaw 2026, przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spośród minimum 18 zakontraktowanych jednostek Grupy ORLEN, dwa planowane nowe bloki gazowo-parowe w Ostrołęce (obowiązek mocowy ok. 696 MW) i Grudziądzu (obowiązek mocowy ok. 518 MW) uzyskają kontrakty 17-letnie. Aukcja zakończyła się z ceną zamknięcia mieszczącą się w przedziale 367,05-400,40 zł/kW/rok. Oznacza to, że przychody Grupy ORLEN z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie przez 17 lat co najmniej 7,9 mld zł.

Pozostałe obiekty Grupy ORLEN zgłoszone do aukcji głównej to: blok gazowo-parowy we Włocławku, Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo, małe elektrownie wodne, Elektrownia Wodna Włocławek czy Elektrownia Ostrołęka B (wykorzystanie biomasy) oraz kilkanaście jednostek redukcji popytu tzw. DSR.

PSE S.A. poda do publicznej wiadomości wstępne wyniki tej aukcji w terminie trzech dni roboczych od dnia aukcji. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker