GospodarkaPolska

Prezes Wód Polskich: Główne zagrożenie dla czystości wód to ścieki

Jakość wód w Polsce wciąż jest na nieodpowiednim poziomie. Z raportu NIK opublikowanego 14 grudnia wynika, że głównym problemem jest zanieczyszczenie wód ściekami pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca również podkreśla, że główne zagrożenie dla czystości wód to wciąż ścieki.

Raport NIK: Większość ścieków komunalnych w kontrolowanych gminach trafia do środowiska w stanie nieoczyszczonym

Według raportu NIK w kontrolowanych gminach aż 80 proc. wytworzonych ścieków komunalnych w nieruchomościach trafia do środowiska w stanie nieoczyszczonym. Od ostatniej kontroli, która miała miejsce w 2011 r., jest pewna poprawa. Wówczas 92 proc. ścieków w tych gminach trafiało w stanie nieoczyszczonym do środowiska. Jednakże obecne wyniki wciąż nie są zadowalające i potwierdzają, że gminy kontrolowane dalej nie radzą sobie z tym problemem. Wynika to przede wszystkim z czynników finansowych. Rozbudowa infrastruktury do odbioru ścieków przekracza możliwości finansowe gmin. Zaledwie 6 spośród 28 gmin skontrolowanych miało odpowiednią infrastrukturę do przyjęcia ścieków z nieruchomości i dostarczenia ich do środowiska w oczyszczonym stanie. Według danych GUS w 2019 r. 29 proc. ludności mieszkała w budynkach, w których nie ma infrastruktury kanalizacyjnej. Warto zaznaczyć, że jest to problem przede wszystkim widoczny w mniejszych i mało zurbanizowanych gminach.

Zobacz także: Program ,,Moja Woda” – rolnicy czują się dyskryminowani i chcą pieniędzy

Główne zagrożenie dla czystości wody to ścieki trafiające do środowiska w stanie nieoczyszczonym.

Zobacz także: Mikroretencja lekarstwem na susze i powodzie

Zagrożenie dla czystości wód to głównie ścieki niekontrolowane

W wywiadzie udzielonym dla naszego portalu Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreśla, że odpowiednia czystość polskich wód poddana jest specjalnej dyrektywie UE. W związku z tym Państwowe Gospodarstwo Wodne rozwiązanie problemu jakości wód traktuje priorytetowo. Zatem mobilizuje swoje siły, aby ich jakość była lepsza. Jednym z działań Wód Polskich jest aktualizacja planów gospodarowania wodami. Jest to dokument strategiczny wskazujący działania w zakresie gospodarki wodnej. Jednakże Przemysław Daca zdradził nam, że zagrożenie dla czystości wód to przede wszystkim ścieki. W szczególności ścieki niekontrolowane wyrzucane nielegalnymi rurami.

Wody Polskie wdrażają specjalne inicjatywy zapobiegające zanieczyszczeniom wód

W związku z powyższym Wody Polskie rozpoczęły inicjatywę sprawdzania rur odprowadzających ścieki. Przemysław Daca powiedział nam, że w ciągu roku zidentyfikowano 20 tys. takich wylotów. Ponadto aż 7 tys. nie miało pozwolenia i było nielegalnych. Zatem od października bieżącego roku rozpoczęła się kontrola podmiotów gospodarczych i samorządowych w aspekcie infrastruktury kanalizacyjnej. Dotychczas na 121 sprawdzonych wylotów 37 nie miało aktualnej dokumentacji. Prezes Wód Polskich zaznacza, że kontrole wciąż będą przeprowadzane, więc jest to najlepszy czas na legalizacje urządzeń kanalizacyjnych.

Ponadto podkreśla także negatywny wpływ rolnictwa poprzez azotany i fosforany, które powodują zakwity wód. Problem stanowią także odpady komunalne, które często znajdują się w rzekach czy zbiornikach wodnych. W wyniku tego Wody Polskie wraz ze szkołami i podmiotami samorządowymi organizują sprzątanie jezior i zbiorników wodnych. Dodatkowym problemem jest także gospodarka wodno-ściekowa w naszych gminach. Szczególnie w aspekcie funkcjonalności szamb. Wiele ścieków z szamb nie trafia bezpośrednio do oczyszczalni, tylko do wód gruntowych lub podziemnych. Niestety gminy tego nie kontrolują, a zgodnie z dyrektywą odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym samorządów. Prezes Wód Polskich zdradził nam również, że istnieje kampania edukacyjna „Wody to nie śmietnik„, której celem jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w aspekcie zanieczyszczania zbiorników wodnych.

Zobacz także: Zanieczyszczenie światłem wzrosło o 49% w ciągu 25 lat [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker