Polska

Praca dla imigrantów w Polsce – w 2022 r. planowane są kolejne przyjęcia

Najnowszy raport agencji ManpowerGroup dowodzi, że 2022 rok będzie dobrym okresem dla osób szukających pracy. Dodatkowo dzięki wczorajszej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach polscy pracodawcy będą mogli łatwiej zatrudnić pracowników zza granicy. Praca dla imigrantów w Polsce czeka głównie w sektorach budowlanym oraz produkcyjnym. Poszukiwani są również wysoko wykwalifikowani pracownicy branży IT. 

Praca dla imigrantów w Polsce – uproszczone procedury

Przyszły rok może być najlepszym okresem dla polskiego rynku pracy. Nowe przepisy ułatwią zatrudnianie imigrantów zarobkowych. Czas wykonywania danej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi został wydłużony z  6 miesięcy do dwóch lat. Dzięki temu imigranci będą mogli liczyć na bardziej stabilne zatrudnienie w polskich firmach. Można więc spodziewać się większego napływu pracowników z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Armenii.

Perspektywy zatrudnienia w Polsce w 2022 roku

Prognoza netto zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach wynosi +25%, a tym samym jest to jeden z najwyższych wyników od początku realizacji badania w Polsce. Prognoza netto w ujęciu rocznym notuje wzrost aż o 22 punkty procentowe. Przyjęcia planowane są we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych). Wobec tak silnego zapotrzebowania na pracowników, oczekuje się wzrostu zatrudnienia imigrantów. Praca dla imigrantów w Polsce będzie czekać głównie w budownictwie i przemyśle. Polscy pracodawcy szukają również wykwalifikowanych pracowników w branżach takich jak: IT, telekomunikacja, bankowość oraz ubezpieczenia.

Żródło: ManpowerGroup

Zobacz także: Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

Barometr agencji ManpowerGroup powstał na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 505 pracodawców w Polsce. Według prognoz w pierwszym kwartale roku 43% przedsiębiorstw planuje zatrudnić nowych pracowników, 19% planuje redukcję etatów, natomiast sytuacja w 36% firmach pozostanie bez zmian.

Żródło: ManpowerGroup

Zobacz także: Imigranci są bardziej pracowici od nas

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, można spodziewać się dalszego napływu pracowników z Ukrainy. Niepewność co do zamiarów Rosji skłania coraz więcej osób do opuszczenia kraju. Uproszczone regulacje pozwolą polskim pracodawcom na szybsze i łatwiejsze zatrudnianie pracowników ze Wschodu. Nowe przepisy przyspieszą również proces ubiegania się o zezwolenie na pracę przez cudzoziemca. To strategiczna decyzja wpływająca na kondycję polskiej gospodarki odradzającej się po pandemii.

Polecane artykuły

Back to top button