Polska

Wykształcenie w Polsce: zawyżamy europejską średnią

Według najnowszego raportu opublikowanego przez GUS Polska znajduje się w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o poziom wykształcenia obywateli. W naszym kraju 93,2% osób ma wykształcenie co najmniej średnie, średnia dla krajów UE wynosi natomiast 79%. Wykształcenie w Polsce ma wpływ również na zarobki. 

Wykształcenie w Polsce – coraz więcej magistrów

Na przestrzeni lat 2016-2020 obserwowano systematyczny wzrost osób posiadających wyższe wykształcenie. W ciągu czterech lat ich udział w grupie ludności w wieku 15 lat i więcej wzrósł o 2,9 p.proc. Istnieje jednak asymetria związana z płcią, gdyż 29,1% kobiet może pochwalić się dyplomem uczelni wyższych, w przypadku mężczyzn jest to natomiast 22%. Najwięcej osób z wykształceniem wyższym mieszka w województwie mazowieckim (35,2% mieszkańców). O 0,8 p.proc. wzrósł również udział osób z wykształceniem policealnym i średnim. Coraz mniej jest osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (o 2,8 p.proc.), a także zasadniczym zawodowym (o 0,9 p.proc.).

Źródło: GUS

Zobacz także: Polska europejskim liderem w kształceniu kobiet na kierunkach ścisłych!

Asymetria dotycząca wynagrodzeń w Polsce

Z każdym rokiem wzrasta liczba osób aktywnych zawodowo, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej. Od 2016 roku do 2020 roku przyrost ten wyniósł 10,3%. Na podstawie zebranych danych w 2020 roku Polska znalazła się na 16 miejscu w UE pod względem wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat. Jednak absolwenci szkół wyższych zmagają się z nierównościami zarobkowymi. GUS podaje, że pojawia się znaczna dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami kobiet a mężczyzn. W przypadku osób z wykształceniem wyższym, wynagrodzenia mężczyzn są wyższe o 44,4% od wynagrodzeń wypłacanych kobietom. Mniejsze dysproporcje zaobserwowano w przypadku Polaków z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W tym przedziale mężczyźni zarabiają średnio 34,0% więcej.

Źródło: GUS

Zobacz także: Automatyzacja czyni zdobywanie wykształcenia coraz mniej opłacalnym

W Polsce z roku na rok rośnie liczba absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych. Wykształcenie w Polsce wpływa na zarobki. Według raportu opublikowanego przez GUS w Polsce osoby z wykształceniem wyższym zarabiają ok. 60% więcej niż osoby z wykształceniem średnim. Jednak na każdym poziomie wykształcenia kobiety zarabiają średnio mniej od mężczyzn, co tworzy asymetrię na rynku pracy.

Polecane artykuły

Back to top button