Polska

Wykształcenie w Polsce: zawyżamy europejską średnią

Według najnowszego raportu opublikowanego przez GUS Polska znajduje się w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o poziom wykształcenia obywateli. W naszym kraju 93,2% osób ma wykształcenie co najmniej średnie, średnia dla krajów UE wynosi natomiast 79%. Wykształcenie w Polsce ma wpływ również na zarobki. 

Wykształcenie w Polsce – coraz więcej magistrów

Na przestrzeni lat 2016-2020 obserwowano systematyczny wzrost osób posiadających wyższe wykształcenie. W ciągu czterech lat ich udział w grupie ludności w wieku 15 lat i więcej wzrósł o 2,9 p.proc. Istnieje jednak asymetria związana z płcią, gdyż 29,1% kobiet może pochwalić się dyplomem uczelni wyższych, w przypadku mężczyzn jest to natomiast 22%. Najwięcej osób z wykształceniem wyższym mieszka w województwie mazowieckim (35,2% mieszkańców). O 0,8 p.proc. wzrósł również udział osób z wykształceniem policealnym i średnim. Coraz mniej jest osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (o 2,8 p.proc.), a także zasadniczym zawodowym (o 0,9 p.proc.).

Źródło: GUS

Zobacz także: Polska europejskim liderem w kształceniu kobiet na kierunkach ścisłych!

Asymetria dotycząca wynagrodzeń w Polsce

Z każdym rokiem wzrasta liczba osób aktywnych zawodowo, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej. Od 2016 roku do 2020 roku przyrost ten wyniósł 10,3%. Na podstawie zebranych danych w 2020 roku Polska znalazła się na 16 miejscu w UE pod względem wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat. Jednak absolwenci szkół wyższych zmagają się z nierównościami zarobkowymi. GUS podaje, że pojawia się znaczna dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami kobiet a mężczyzn. W przypadku osób z wykształceniem wyższym, wynagrodzenia mężczyzn są wyższe o 44,4% od wynagrodzeń wypłacanych kobietom. Mniejsze dysproporcje zaobserwowano w przypadku Polaków z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W tym przedziale mężczyźni zarabiają średnio 34,0% więcej.

Źródło: GUS

Zobacz także: Automatyzacja czyni zdobywanie wykształcenia coraz mniej opłacalnym

W Polsce z roku na rok rośnie liczba absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych. Wykształcenie w Polsce wpływa na zarobki. Według raportu opublikowanego przez GUS w Polsce osoby z wykształceniem wyższym zarabiają ok. 60% więcej niż osoby z wykształceniem średnim. Jednak na każdym poziomie wykształcenia kobiety zarabiają średnio mniej od mężczyzn, co tworzy asymetrię na rynku pracy.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker