Polska w strefie euro? Lepiej mieć niezależne NBP

Polska jako kraj członkowski UE jest prawnie zobowiązana do przyjęcia euro. Oznacza to m.in. brak autonomii banku centralnego. Innymi słowy, polityką pieniężną nie zarządzałby NBP, tylko Europejski Bank Centralny (EBC). Hipotetycznie zakładając, że Polska w strefie euro obecnie się znajduje, mielibyśmy spore problemy.  Polska w strefie euro? Casus Litwy, Irlandii, Słowacji i Hiszpanii W 2020 … Czytaj dalej Polska w strefie euro? Lepiej mieć niezależne NBP