Komentarze I Analizy

Edukacja zdalna uderza najmocniej w najbiedniejszych uczniów. Dlaczego? [BADANIE]

Edukacja zdalna uderza w najmłodszych. Przez zamknięcie szkół w czasie pandemii, wyniki uczniów ulegają znacznemu pogorszeniu. Najmocniej spadają one wśród najuboższych. Naukowcy wyjaśniają, z czego to wynika.

Nowa analiza zamieszczona w CEPR (Centre for Economic Policy Research) udowadnia, że pandemia pogłębia nierówności edukacyjne. Badanie “The triple impact of school closures on educational inequality“ opisuje dokładne mechanizmy sprawiające, że biedni tracą najmocniej.

Horace Mann, pierwszy wielki orędownik edukacji publicznej w USA, powiedział kiedyś, że edukacja jest „wielkim wyrównywaczem ludzkich warunków – kołem balansowym machiny społecznej”. Istotnie jest to prawda. Edukacja jest obecnie uważana za socjologów, psychologów czy ekonomistów za jeden z kluczowych obszarów w kwestii walki z nierównościami. Ma to związek z rosnącą rolą kapitału społecznego, który jest bardziej wartościowy od ziemi czy gotówki. To nauka przydatnych na rynku pracy umiejętności, jest najlepszym sposobem na awans społeczny.

Zobacz też: Globalny koszt wpływu pandemii na młodych to 44 biliony USD

Podczas pandemii COVID-19, szkoły w praktycznie wszystkich krajach świata zostały przynajmniej tymczasowo zamknięte. Ograniczanie dostępu do edukacji stało się obszarem licznych badań. Powstały już liczne publikacje udowadniające zły wpływ na wyniki i przyszłe zarobki uczniów. W badaniu “The triple impact of school closures on educational inequality“ przyjrzano się jednak wpływowi przez pryzmat zamożności.

Edukacja online jest jedynie niedoskonałym substytutem nauczania osobistego w szkołach. Uczniowie nie potrafią skupić się odpowiednio i zwykle osiągają gorsze wyniki, od tych, którzy uczą się stacjonarnie. Naukowcy wyodrębnili trzy czynniki mające wpływ na jakość edukacji. Po pierwsze jest nim bezpośredni wpływ nauczania zdalnego. Po drugie wpływ rówieśników, po trzecie wpływ rodziców.

Zobacz też: Bogaci Polacy coraz częściej wybierają prywatne szkoły dla swoich dzieci

Podczas zamykania szkół dzieci tracą kontakt z przyjaciółmi, a utrzymywane przyjaźnie częściej ograniczają się do sąsiedztwa miejsca zamieszkania. Zwiększa to segregację społeczno-ekonomiczną. Odkryto również, że dzieci, które mają problemy z nauką w szkole, są bardziej podatne na złe skutki utraty więzi z rówieśnikami, co dodatkowo zwiększa wpływ na nierówności edukacyjne.

Oprócz rówieśników liczą się również rodzice. Kiedy dzieci uczą się w domu, aktywne zaangażowanie rodziców staje się jeszcze ważniejsze niż w normalnych czasach. Wsparcie, jakie rodzice mogą zaoferować, jest bardzo zróżnicowane w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego rodziny. Badania pokazują, że rodzice o niskich dochodach są mniej skłonni do pracy w domu podczas pandemii, co ogranicza ich zdolność do wspierania nauki szkolnej swoich dzieci podczas zamknięć.

Edukacja zdalna, czyli szkoła, znajomi i rodzice

Na podstawie tych trzech czynników naukowcy stworzyli model, który ma odzwierciedlać wpływ pandemii na poziom edukacji. Model przewiduje duże straty w nauce dzieci z rodzin o niskich dochodach. Oceny dzieci żyjących w najbiedniejszych dzielnicach spadają średnio o pół punktu w 4-punktowej skali GPA. Dzieci mieszkające w najbogatszych dzielnicach – które częściej mają rodziców, którzy je wspierają i które nie cierpią z powodu pogarszającego się środowiska rówieśniczego – pozostają nietknięte.

Model może zostać wykorzystany również do prognozowania skutków, które będą występować lata po pandemii.  Po czterech latach, zamknięcie szkoły spowoduje zmniejszenie zarobków najbiedniejszych dzieci, które wchodzą na rynek pracy o średnio 25%. Oznacza to, że praca zdalna zwiększa nierówności i zmniejsza mobilność społeczną. 

Edukacja zdalna

Wpływ zamknięcia szkoły na wyniki w nauce dzieci z dzielnic o niskich i wysokich dochodac

Edukacja zdalna: wpływ rówieśników jest bardzo duży

Naukowcy postanowili porównać wpływ wszystkich trzech składowych zmiany wyników nauczania — szkoły, rówieśników i rodziców. Wyniki mogą zaskakiwać. Chociaż wszystkie czynniki są ważne, wpływ rówieśników okazuje się być największy. Gdyby środowisko pozostało niezmienne (a pozostałe czynniki działały jak w edukacji zdalnej), to wzrost nierówności byłby o 60% mniejszy.

Jak poprawić sytuację?

Autorzy badania wskazują, że rządy powinny rozważyć otwieranie szkół na dodatkowe zajęcia skierowane do dzieci z trudnościami w nauce. Godna rozważenia jest także opcja wsparcia finansowego rodziców, którzy inwestują w naukę swoich dzieci.

Badanie dostarcza ciekawych dowodów na rolę interakcji rówieśniczych w procesie edukacji. Jest ono przydatne nie tylko z perspektywy pandemii. Pozwala ono szerzej spojrzeć na kwestie segregacji społeczno-przestrzennej w miastach. Podobne wnioski płynęły z opisywanego ostatnio przez nas badania dotyczącego liczby wynalazców. Także tam naukowcy zwracają wpływ, że środowisko, w którym się wychowujemy ma olbrzymi wpływ. Zniwelowanie różnic w środowisku może pozwolić znacznie zmniejszyć nierówności.

Zobacz też: Edukacja przedszkolna przynosi korzyści wszystkim

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker