Polska

Siła nabywcza płacy minimalnej w Polsce nalezy do najwyższych w UE

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące poziomu płacy minimalnej w krajach UE. Z danych wynika, że nasza płaca jest w stosunku do bogactwa nieproporcjonalnie wysoka.

Płaca minimalna w 2022 roku wynosi w Polsce 3010 zł brutto. Tym samym stanowi ona blisko połowę średniego wynagrodzenia w gospodarce. Jest to względnie wysoki poziom. Biorąc pod uwagę poziom średniego wynagrodzenia, nasza płaca minimalna plasuje się w unijnej czołówce.

Siła nabywcza płacy minimalnej – nominalnie jedynie 40% zarobków Niemców

Najnowsze dane Eurostatu pozwalają porównać poziom płacy minimalnej w różnych krajach. Biorąc pod uwagę wartości nominalne, jesteśmy w ogonie Europy. Polska płaca minimalna wynosi 655 euro. To poziom porównywalny do Czech czy Słowacji, ale to jedynie 40% niemieckiej.

Są także takie państwa, gdzie nie istnieje jedna, odgórna płaca minimalna. Są to głównie państwa nordyckie. Nie oznacza to, że nie ma żadnych regulacji. W tych krajach funkcjonuje system sektorowej płacy minimalnej. Jest ona inna dla budownictwa czy usług. Wiele osób twierdzi, że dzięki takiemu dopasowaniu, jej negatywny wpływ jest mniejszy.

Nominalna płaca minimalna w krajach UE

Jaka jest realna siła nabywcza płacy minimalnej w Polsce?

Gdy jednak weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą płacy minimalnej, to pozycja Polski jest już znacznie wyższa. Z uwagi na niskie ceny w naszym kraju, siła nabywcza wnosi aż ponad 1100 euro. Jet to już znacznie wyższy poziom niż w Czechach (ok. 800 euro) czy Słowacji (nieco ponad 700 euro). Wyprzedzamy nawet takie kraje jak Grecja czy Portugalia. Po wzięciu pod uwagę realnej wartości nasza płaca minimalna stanowi ponad 70% niemieckiej. Dane przedstawia poniższy wykres autorstwa Eurostatu.

Pensja minimalna w krajach UE w przeliczeniu na siłę nabywczą pieniądza

Ile powinna stanowić płaca minimalna?

Nie ma jednej dobrej wysokości kwoty minimalnej. Przy jej ustalaniu powinniśmy kierować się poziomem bezrobocia, nierówności oraz celami, jakie chcemy przez nią osiągnąć.

Ich wysokość oraz skutki badali niemieccy naukowcy. Badacze wskazali, że regionalne płace minimalne byłyby znacznie wydatniejsze. W przypadku krajowej płacy minimalnej negatywne skutki w zatrudnieniu widać już przy poziomie 38% średniego wynagrodzenia. Granica, od której płaca ma negatywny wpływ na zatrudnienie może być dzięki regionalizacji przesunięta w okolice 50% średniego wynagrodzenia.

Z badań wynika, że płaca minimalna powinna więc wynosić od 38% do 60% na poziomie kraju i od 50% do 58% na poziomie regionu. Dolne widełki pozwalają na zwiększenie dobrobytu bez wpływu na zatrudnienie, a górne pozwalają na maksymalizację poziomu życia najgorzej zarabiających.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker